Заказать реферат

Доклад: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ (ID:51104)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ (Код работы:51104)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51104
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1125
СодержаниеКлючові слова: комерційний банк, фінансова стабільність, характеристики фінансової
стабільності банків, банківські ризики, фінансова криза, банківський менеджмент.
визначено залежність рівня основних показників фінансової стабільності
банків від таких основних банківських ризиків, як втрата ліквідності,
неплатоспроможність, недостатність капіталу, збитковість, та запропоновано
практичні рекомендації щодо зниження їх рівня.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.110
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Функціонування сучасної фінансової системи України

  "Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39 "
 • Вплив світової фінансової кризи на ТНК

  " Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85 "
 • ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади фінансової діяльності комерційних банків 1.1. Економічна природа і сутність фінансової діяльності комерційних банків 5 1.2. Складові фінансової діяльності комерційних банків 18 1.3. Фінансова діяльність комерційних банків в умовах розвитку фінансово-кредитної системи України 23 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності комерційних банків на сучасному етапі розвитку економіки України. 2.1. Організаційно-правові основи фінансової діяльності комерційних банків 43 2.2. Показники фінансової діяльності комерційних банків 46 2.3. Удосконалення методів впливу фінансової діяльності на підвищення ефективності комерційних банків 59 Розділ 3. Економіко-математичне моделювання фінансової діяльності комерційних банків 3.1. Модель оптимізації активів і пасивів комерційних банків 67 3.2.Модель оптимізації інвестиційної та кредитної політики комерційного банку 80 Висновки 95 Список використаних джерел 98 Додатки
 • Банківська криза в США

  Вступ 3 1. Витоки фінансової кризи у США 4 2. Головні причини виникнення іпотечної та фінансової кризи в США 5 3. Наслідки банківської кризи США для світових економік 9 4. Вплив кризи банківської системи США на ліквідність українських банків 9 Висновки 15 Список літератури 16 Вступ 3 1. Витоки фінансової кризи у США 4 2. Головні причини виникнення іпотечної та фінансової кризи в США 5 3. Наслідки банківської кризи США для світових економік 9 4. Вплив кризи банківської системи США на ліквідність українських банків 9 Висновки 15 Список літератури 16
 • Дослідження зовнішньої заборгованості України в умовах світової фінансової кризи

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 7 1.1. Роль та місце зовнішньої заборгованості в сучасних МЕВ 7 1.2. Підходи кредиторів та боржників до подолання кризи заборгованості 19 1.3. Механізми реструктуризації зовнішнього боргу країн, в країнах різного ступеню зрілості 26 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І 37 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 38 2.1. Передумови виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України 38 2.2. Сучасний стан і тенденції зовнішньої заборгованості України в умовах сучасної фінансової кризи 47 2.3. Вплив зовнішньої заборгованості на макроекономічну динаміку України57 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ 65 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 66 3.1. Зарубіжний досвід управління державним боргом 66 3.2. Перспективи управління зовнішнім боргом України в умовах світової фінансової кризи 81 ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІІ 106 ВИСНОВКИ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 ДОДАТКИ 121ВСТУП Актуальність теми. В умовах фінансової сучасної світової фінансової кризи розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні необхідно констатувати, що державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. В Україні за роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги. До основних причин швидкого зростання державного боргу України в умовах сучасної кризи можна віднести: необхідність збільшення валютних резервів для забезпечення стабільності національної грошової одиниці; значні бюджетні дефіцити; залежність від імпорту енергоносіїв; потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки. Управління та обслуговування державного боргу є одним з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою стабільності її фінансової системи. Ефективне управління боргом на всіх його етапах дозволить уникнути кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі витрат на обслуговування державного боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічної ситуації та розвитку економіки України.
 • Управління фінансовою діяльністю підприємств банківської сфери

  Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу управління фінансовою діяльністю комерційного банку 1.1. Розвиток комерційних банків в Україні та показники їх фінансової діяльності 1.2. Економічний зміст фінансової діяльності комерційного банку, її інформаційне та правове забезпечення 1.3.Система показників, що характеризують ефективність управління фінансовою діяльністю комерційного банку Розділ 2 Аналіз фінансової діяльності комерційного банку (на прикладі АТ “Індекс - банк”) 2.1. Аналіз структури та динаміки активів, зобов’язань і капіталу банку 2.2. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану комерційного банку 2.3. Рейтингова оцінка фінансової діяльності АТ “Індекс - банк” Розділ 3 Основні шляхи вдосконалення управління фінансовою діяльністю комерційного банку 3.1 Напрямки посилення фінансової стабільності комерційних банків в Україні 3.2 Реорганізація та реструктуризація комерційних банків Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Функціонування сучасної фінансової системи України

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти фінансової системи 5 1.1. Роль фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва 5 1.2.Сутність та структура фінансової системи 7 1.3. Формування ринкової фінансово-грошової системи 12 1.4.Правові та організаційні основи фінансової системи 17 РОЗДІЛ ІІ. Функціонування сучасної фінансової системи України 21 2.1. Фінансові органи України: призначення та функції 21 2.2. Особливості та проблеми фінансової стабілізації в українській економіці................................................................................................................24 РОЗДІЛ ІІІ. Україна в умовах світової фінансової кризу 28 3.1. Вплив фінансової кризи на фінансову систему України 28 3.2. Наслідки фінансової кризи для України 30 3.3. Шляхи подолання фінансової кризи 32 Висновки та пропозиції .......................................................................................37 Список використаних джерел 39
 • Вплив світової фінансової кризи на ТНК

  Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85 Вступ 5 Розділ. 1 Передумови виникнення глобальної фінансово-економічної кризи 7 1.1.Етапи розвитку світової фінансової кризи 7 1.2. Світові збитки від світової фінансової кризи 14 1.3. Передумови зниження глобальних потоків прямих іноземних інвестицій 20 Розділ. 2. Основні напрямки впливу кризи на прямі іноземні інвестиції 29 2.1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в кризовий період 29 2.2. Вплив фінансової кризи на галузеву структуру 44 2.3. Вплив фінансової кризи на географічну структуру 48 Розділ. 3. Емпіричний зміст впливу фінансової кризи на компанії нафтової сфери, на прикладі ТНК „ЛУКОЙЛ” 53 3.1. Динаміка розвитку нафтової галузі в умовах фінансової кризи 53 3.2. Проблеми оптимізації виробництва під діяльності активів ТНК.............58 3.3. Діяльність транснаціональних компаній Україні, на прикладі ТНК „SHELL”, ТНК „BP” та „ЛУКОЙЛ” 65 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 85
 • Фінансова санація підприємства

  Вступ 3 Розділ І. Фінансова криза на підприємстві 5 1.2 Економічний зміст фінансової кризи та причини виникнення 5 1.2 Симптоми і фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві 9 Розділ ІІ. Санація підприємств 12 2.1. Економічна сутність санації підприємств 12 2.2. Форми фінансової санації 14 2.3. Внутрішні джерела фінансової санації 16 2.4 Класична модель фінансової санації 19 Розділ ІІІ. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства 22 Висновки 25 Література 27
 • Аналіз фінансового стану банків як головний напрям покращеня їх діяльності

  ВСТУП 3 І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 7 1.1 Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку 7 1.2 Аналіз прибутків та збитків банку 12 1.3 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку 32 ІІ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ АКБ “Назва банку” 37 2.1 Загальні відомості про банк 37 2.2 Кредитний портфель банку 43 2.3. Операції з цінними паперами 48 2.4. Аналіз фінансового стану банку 51 ІІІ МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 63 3.1 Основні напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в Україні 63 3.2 Методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків 84 3.3 Напрями забезпечення фінансової стабільності банків в умовах трансформації української економіки 95 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 112 ДОДАТОК 117 Метою дослідження є узагальнення теоретичних основ аналізу фінансового стану банків, методики її оцінки та розробка пропозицій щодо основних напрямів зміцнення фінансової стійкості комерційних банків України. Об’єкт дослідження – фінансовий стан банків як головний чинник удосконалення їх діяльності. Предмет дослідження – нормативно-методичні підходи до оцінки фінансового стану комерційних банків в Україні, проблеми його забезпечення та зміцнення. Методологічною базою роботи є класичні твори з економічної та фінансової науки, монографії і статті зарубіжних і вітчизняних авторів, правовою – основні положення Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов Кабінету Міністрів України з питань регулювання діяльності банківської системи в Україні, її зміцнення та підвищення ролі у процесах економічних перетворень. Використані статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України, Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, бухгалтерські баланси, фінансова, податкова та статистична звітність комерційних банків. У першому розділі узагальнені теоретичні та нормативно-методичні основи аналізу фінансового стану комерційних банків в Україні, висвітлено основні аспекти економічного аналізу діяльності банку, методики аналізу прибутків та збитків банку, сучасні підходи до аналізу фінансової стійкості комерційного банку. Другий розділ містить результати аналізу фінансового стану АКБ “Назва банку”. В ньому наведені основні відомості по банк, його історію та сучасний стан на ринку банківських послуг. Проведено аналіз динаміки та якості кредитного портфелю банку, розглянуто його операції з цінними паперами та виконано на основі методик першого розділу аналіз фінансового стану банку. Третій розділ присвячено основним засадам моніторингу фінансового стану українських банків для забезпечення їх успішної діяльності на конкурентному ринку. Визначені основні напрями зміцнення фінансової стійкості, узагальнені методологічні та методичні засади управління фінансами комерційних банків з метою забезпечення їх фінансової стабільності в умовах трансформації української економіки.

©: 2011-2022 infoworks.ru