Заказать реферат

Доклад: Законодавство України у сфері державної безпеки: загальнотеоретичні підходи до визначення (ID:51143)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Законодавство України у сфері державної безпеки: загальнотеоретичні підходи до визначення (Код работы:51143)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 20 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 51143
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 631
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.149
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Загальна характеристика законодавства України щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності

  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1 Поняття безпеки підприємницької діяльності 5 1.2 Загрози безпеки підприємництва 7 2. РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 2.1 Загальна характеристика 10 2.2 Комп’ютерна безпека 15 3. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА. 18 3.1 Загальна характеристика 18 3.2 Технологія захисту від загроз економічної безпеки 22 4 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 25 3.1 Загальний огляд 25 4.2 Розвиток правовідносин в сфері інформаційної безпеки 27 4.3 Розвиток правовідносини в сфері економічної безпеки 31 ВИСНОВКИ 34 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 36
 • Бюджетна політика в Україні підходи інструменти та результати

  ПЛАН Вступ 3 1. Бюджетна політика в Україні 5 1.1. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики 5 1.2. Бюджетне законодавство, як основа бюджетної політики в зарубіжних країнах 7 1.3. Механізм формування бюджетної політики в Україні 10 2. Аналіз бюджетної політики України за 1999-2005 роки 13 2.1. Пріоритети бюджетної політики України 13 2.2. Тенденції та проблеми у податково-бюджетній політиці 21 2.3. Аналіз формування та виконання Державного бюджету 2005 року 23 3. Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік 27 3.1. Стратегічні завдання реформування бюджетно-податкової системи 27 3.2. Реалізація нових підходів у сфері бюджетної політики 30 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Мета і задачі курсової роботи. Метою роботи є дослідження формування ефективної державної бюджетної політики та визначення теоретичних і методичних положень і засад механізму формування державної бюджетної політики в Україні. Об’єктом дослідження є процес формування державної бюджетної політики. Предмет дослідження – розробка і обґрунтування механізму формування державної політики в Україні
 • Конституційно-правові засади національної безпеки України

  Вступ 3 1. Поняття та сутність національної безпеки України 6 1.1. Поняття, об'єкти, суб'єкти та принципи національної безпеки України 6 1.2. Національні інтереси та загрози національній безпеці України 7 1.3. Державна політика в сфері національної безпеки України 12 2. Система забезпечення національної безпеки України 20 2.1. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи 20 2.2. Основні функції системи забезпечення національної безпеки України 21 2.3. Повноваження основних суб'єктів системи забезпечення національної безпеки 22 3. Рада національної безпеки України 26 1.3. Статус, склад, порядок формування 26 2. Основні завдання 28 3. Міжвідомчі комісії Ради національної безпеки і оборони, їхні основні завдання 31 4. Державні органи, що гарантують національну безпеку 32 Висновок 39 Список використаної літератури 41
 • Президенський контроль за діяльністю СБУ

  Вступ 3 1. Сутність та зміст поняття «державна безпека» 5 2. Функції та компетенція Президента України в сфері забезпечення безпеки держави 18 3. Взаємовідносини Президента України з органами Служби безпеки України 25 4. Президентський контроль за реформуванням СБУ 31 Висновки 35 Література 37-39 Метою дослідження є вивчення теоретико-методологічних та нормативно-законодавчих засад президентського контролю за діяльністю СБУ й на цій основі актуальних напрямів підвищення його ефективності в сучасних умовах. Об’єкт дослідження – адміністративно-правові засади відносин у сфері забезпечення націо¬наль¬ної безпеки. Предмет дослідження – адміністративно-правові засади державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України
 • Бюджетна політика в сфері доходів держави

  ВСТУП 3 1. Теоретико-методологічні засади державної бюджетної політики у сфері доходів 5 1.1. Характеристика основних соціально-економічних функцій держави, які виконуються за рахунок бюджету 5 1.2. Методологічні засади реалізації державної бюджетної політики 11 2. Сучасний стан державної бюджетної політики України в сфері доходів 15 2.1. Характеристика бюджетної системи і бюджетного процесу в Україні 15 2.2. Структура та динаміка доходів бюджету України як результат державної бюджетної політики в сфері доходів 2003-2005 25 3. Шляхи вдосконалення бюджетної політики в сфері доходів 35 3.1. Узгодження пріоритетів бюджетної та грошово-кредитної політики 35 3.2. Характеристика основних напрямків бюджетної політики України в сфері доходів на 2006 рік 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49
 • Загрози національній безпеці як чинники державної політики

  Вступ 2 1. Теоретична та правова база питання 3 2. Сутність загроз національним інтересам України 7 3. Аналіз загроз інформаційній безпеці України 13 4. Основні напрями державної політики України з питань національної безпеки 21 5. Повноваження та функції суб єктів забезпечення національної безпеки 28 Висновки 31 Список використаних джерел 33
 • ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

  Ключові слова: матеріальна відповідальність, національна безпека, законодавство.На основі сучасних правових підходів регулювання правових відносин в процесі становлення України як правової держави, реформування державних структур, розглянено проблему вдосконалення юридичної (матеріальної) відповідальності громадян України за шкоду, завдану державі в ході виконання ними службових обов’язків в процесі забезпечення національної безпеки держави.
 • Критерії ефективності державної політики

  Вступ.......................................................................................................................................3 1. Теоретичні проблеми формування критеріїв ефективності державної політики 1.1. Соціальна експертиза як основа визначення критеріїв ефективності державної політики: підходи і методи......................................................................................5 1.2. Ефективність бюджетної політики та проблеми її критеріального аналізу........10 2. Практичний аспект ефективності державної політики України на прикладі Національної програми розвитку малого підприємництва..........................................14 Висновки.................................................................................................................................22 Список використаної літератури..........................................................................................25
 • Політична конфліктологія: історія і сучасність

  Вступ 3 1. Політичний конфлікт як предмет наукового аналізу 4 2. Стабільність, нестабільність політичної системи як критерій визначення специфіки політичних конфліктів 8 3. Загальнотеоретичні та практичні підходи щодо управління політичним конфліктом 11 Висновки 14 Література 17
 • Свідок у кримінальному процесі

  Реферат………………………………………………………………………….........4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень……………………..6 Вступ……………………………………………………………………………........7 1 Свідок як суб’єкт кримінального процесу. Поняття та значення…..………....12 1.1 Поняття свідка у кримінальному процесі України…………………..12 1.2 Правове положення свідка в кримінальному процесі..……………...20 1.3 Особи, які не можуть бути допитані в якості свідків………………..24 2 Процесуальний статус свідка………………..……………...……………..........30 2.1 Права свідка………………………………………………...…………..30 2.2 Обов’язки свідка………………………………………………………..47 3 Гарантії забезпечення прав і свобод свідків у кримінальному процесі……….51 3.1 Особливості застосування щодо свідків заходів безпеки…………....51 3.2 Законодавство України у сфері забезпечення безпеки свідків……...56 3.3 Забезпечення безпеки свідка як учасника кримінального процесу…63 Висновки………………………………………………….....71 Перелік посилань……………………………………………...77

©: 2011-2022 infoworks.ru