Заказать реферат

Доклад: Сучасні функції держави в контексті модернізації конституційно-правового регулювання (ID:51147)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Сучасні функції держави в контексті модернізації конституційно-правового регулювання (Код работы:51147)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 15 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 51147
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 636
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.153
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Предмет метод способи і типи правового регулювання

  Вступ 3 1. Предмет та сфера правового регулювання 5 1.1. Поняття та предмет правового регулювання 5 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 9 1.3. Функції правового регулювання 14 2. Характеристика методу, способів та типів та видів правового регулювання 22 2.1. Метод та способи правового регулювання 22 2.2. Види та типи правового регулювання 24 3. Механізм правового регулювання 28 3.1. Поняття механізму правового регулювання 28 3.2. Елементи механізму правового регулювання 29 3.3. Стадії механізму правового регулювання 34 3.4. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 36 Висновок 42 Список використаної літератури 46
 • Предмет метод та типи правового регулювання

  Вступ 2 1. Поняття і сутність правового регулювання 5 2. Функції та сфера правового регулювання 15 3. Предмет та метод правового регулювання 17 4. Види способи і типи правового регулювання 20 5. Ефективність правового регулювання 23 Висновки 28 Список використаних джерел 32
 • Предмет та метод правового регулювання

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ ТА МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ТА МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА 2.1. Класифікація галузей права 2.2. Предмет та методи конституційно-правового регулювання 2.3. Адміністративне право України: предмет та метод правового регулювання 2.4. Предмет та метод цивільного права 2.5. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК
 • Система та особливості конституційно - правового статусу місцевих органів виконавчої влади, шляхи його вдосконалення в контексті конституційної реформи

  Вступ 3 1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу органів виконавчої влади 5 1.1. Місце та роль Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади 5 1.2. Центральні органи виконавчої влади 16 1.3. Місцеві органи виконавчої влади 23 2. Конституційно-правовий статус українського уряду у світлі конституційно-правової реформи: проблеми реалізації 27 3. Пострадянський досвід конституційних реформ 38 Висновки 46 Список використаної літератури: 48-49 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади. Об’єктом дослідження є теоретичні положення конституційного права. Предметом дослідження є конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців.
 • Конституційно правовий статус органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………4 Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження рівня конституційно-правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні 1.1 Поняття місцевого самоврядування та його основні елементи…………....…6 1.2 Конституційно-правовий статус сільських, селищних та міських рад…..…10 1.3 Конституційно-правовий статус обласних та районних рад………………...18 1.4 Конституційно-правовий статус сільського, селищного та міського голови…………………………………………………….20 1.5 Конституційно-правовий статус виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад………………………..…23 Розділ 2 Проблеми та шляхи удосконалення реалізації конституційно-правових положень щодо статусу органів місцевого самоврядування 2.1 Питання конституційно-правових засад взаємовідносин держави і органів місцевого самоврядування. Пріоритетні завдання………….28 2.2 Проблема реформування органів місцевого самоврядування. Недоліки існуючої системи на прикладі м.Донецька……………………………33 2.3 Умови ефективності та функціонування конституційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування………..37 Висновки……………………………………………………………………………41 Перелік використаних джерел…………………………………………………….44
 • Основні сучасні концепції держави

  1. Основні сучасні концепції держави 3 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. Джерела адміністративного права 5 Задача 8 Список використаної літератури 101. Основні сучасні концепції держави 3 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. Джерела адміністративного права 5 Задача 8 Список використаної літератури 10
 • Механізм правового регулювання

  Вступ Розділ 1. Поняття, предмет, способи і типи правового регулювання Розділ 2. Поняття та елементи механізму правового регулювання Розділ 3. Стадії механізму правового регулювання. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання Висновки Список використаної літератури
 • Конституційно-правові засади забезпечення національної безпеки України

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 РОЗДІЛ І. Основні положення щодо національної безпеки України………...............................................................с. 6 1.1. Поняття та сутність національної безпеки України……………..........................................................с. 6 1.2. Система забезпечення національної безпеки України…………...........................................................с. 23 РОЗДІЛ ІІ. Рада національної безпеки та оборони України, як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони України………………………………………………………….с. 30 2.1. Поняття, місце та роль Ради національної безпеки і оборони України в механізмі української держави і основні елементи її структури…………………………………………………с. 30 2.2. Основні принципи і методи формування і діяльності Ради національної безпеки і оборони України та її функціональна характеристика……………………………………с. 46 2.3. Співвідношення конституційно-правового статусу Ради національної безепеки і оборони України з конституційно-правовим статусом інших державних органів………………с. 72 РОЗДІЛ ІІІ. Функції Української держави в галузі національної безпеки…………………………………………………с. 89 3.1. Функції та повноваження Президента України в галузі національної безпеки…………………………………………………с. 89 3.2. Функції та механізм Ради національної безпеки і оборони України та форми їх здійснення……………………с. 99 3.3. Органи, що забезпечують національну безпеку України……..............................................................с. 113 ВИСНОВКИ……………………………………………....................с. 121 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………с. 125
 • Механізм правового регулювання

  Вступ 1. Правове регулювання: поняття, предмет, засоби, типи 2. Основні елементи та стадії механізму правового регулювання 3. Правові форми діяльності держави як засіб функціо-нування механізму правового регулювання Висновки Список використаних джерел
 • Предмет, метод, способи і типи правового регулювання

  ВСТУП 3 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ПРЕДМЕТУ 5 1.2. СФЕРА, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І МЕЖІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 10 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДУ, СПОСОБІВ ТА ТИПІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 16 2.1. МЕТОД ТА СПОСОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 16 2.2. ВИДИ ТА ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 18 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 21 ВИСНОВКИ 26 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 28

©: 2011-2022 infoworks.ru