Заказать реферат

Реферат: Стратегії розвитку страхового бізнесу в умовах глобалізації (ID:44129)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Стратегії розвитку страхового бізнесу в умовах глобалізації (Код работы:44129)

Информация о работе Раздел: Страхование
Вид работы: Реферат
Объем: 15 стр.
Цена: 25 грн.
Код работы (ID): 44129
Добавлена: 14.07.2010
Просмотров: 1081
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації 4
2. Впровадження інформаційних технологій на страховому ринку 6
3. Зміни на ринку страхування в умовах кризи 8
Висновки 13
Список використаних джерел 15
Литература1.Базилевич В.Д. Нова парадигма страхування в умовах глобалізації.- Збірник наукових праць. - Економіка - Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка, Київ, 2006р.- с.186.
2. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти. - Монографія Видавництво:КНЕУ, Київ - 2001р. - с.262.
3. Гольцберг М.А. Хасанбек Л.М. "Мировой финансовый кризис и его влияние на отечественную экономику» // Журнал «Чистая прибыль» № 37 октябрь 2008г.- с.25-28.
3. Філонюк О.Ф. Залучення іноземних інвестицій на страховий ринок України. - Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карабіна, 2007р., №779, - с.96-100.
4. Нечипоренко В.І. Стратегічне управління страховою компанією.- Автореферат на здобуття ступеню к.е.н. Київського національного економічного університету ім.. В. Гетьмана, Київ, 2008р., - 21С.
5. www.sigma.com Report of world insurance market Sigma 2003-2008.
6. www.dfp.org.ua звіти про основні показники розвитку страхового ринку України за 2003-2008 рр.
7. www.ft.com
8.Журавин С.Г. Страховые компании в условиях глобализации.- Издательство: Анкил, Москва, - 2005г.- с.176.
9. Фидельман Г. Альтернативный менеджмент. На пути к глобальной эффективности. - Издательство: Анкил, Москва, - 2007г. - c.236.
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах ринкових відносин

  Вступ 3 1. Сучасний стан страхового ринку 4 2. Мета, принципи та основні напрями розвитку страхового ринку 8 3. Державна політика щодо розвитку страхового ринку 10 4. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 р. 12 Висновки 17 Література 18
 • Міжнарондий бізнес

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні аспекти розвитку та реалізації міжнародного бізнесу 6 1.1. Сутність і еволюція міжнародного бізнесу. 6 1.2. Характерні риси міжнародного бізнесу в умовах глобалізації 10 РОЗДІЛ ІІ. Перспективи розвитку міжнародного бізнесу 17 2.1. Регулювання міжнародного бізнесу 17 2.2. Підприємницька структура у сучасному міжнародному бізнесі 20 2.3. Роль мультинаціональних компаній у сучасному міжнародному бізнес 23 РОЗДІЛ ІІІ. Україна у системі міжнародного бізнесу 27 3.1. Діяльність мультинаціональних компаній в Україні 27 3.2. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні 33 Висновки 41 Список використаних джерел 42 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні аспекти розвитку та реалізації міжнародного бізнесу 6 1.1. Сутність і еволюція міжнародного бізнесу. 6 1.2. Характерні риси міжнародного бізнесу в умовах глобалізації 10 РОЗДІЛ ІІ. Перспективи розвитку міжнародного бізнесу 17 2.1. Регулювання міжнародного бізнесу 17 2.2. Підприємницька структура у сучасному міжнародному бізнесі 20 2.3. Роль мультинаціональних компаній у сучасному міжнародному бізнес 23 РОЗДІЛ ІІІ. Україна у системі міжнародного бізнесу 27 3.1. Діяльність мультинаціональних компаній в Україні 27 3.2. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні 33 Висновки 41 Список використаних джерел 42
 • СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Ключові слова: внутрішньокорпоративна торгівля, зовнішньоекономічна стратегія, міжнародна виробничо-інвестиційна діяльність, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна торгівля, міжнародний поділ праці, транснаціоналізація, світове відтворювальне ядро.визначено та охарактеризовано особливості основних структурних елементів зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації світо- господарського розвитку. Окреслено пріоритетні напрями інтеграції національної економіки до системи міжнародних економічних відносин.
 • Особливості страхового маркетингу

  Вступ 3 1. Сутність та основні етапи розвитку маркетингу в страхуванні 5 2.Особливості страхового маркетингу 9 Висновок 122.Особливості страхового маркетингу Маркетинг страхових послуг відрізняється від традиційного маркетингу і має такі особливості: 1) страховий маркетинг передбачає аналіз різних ризиків; 2) сильна державна регламентація страхового бізнесу, тверді вимоги до властивостей страхового продукту (ліцензування тарифів і умов страхування), що дуже знижує маркетингову волю поведінки страховика; 3) відсутність патентування страхових продуктів, що призводить до швидкого копіювання вдалих розробок і страхових програм конкурентами; 4) необхідність вивчення багатьох ринків та видів діяльності для ефективного ведення бізнесу (багатоманітність видів страхування);
 • Адаптація конкурентних стратегій до особливостей інтернаціоналізаційних етапів

  Вступ 3 1.1. Сутність інтернаціоналізації бізнесу 5 1.2. Етапи (фази) інтернаціоналізації бізнесу 11 1.3. Форми інтернаціоналізації бізнесу 14 Глава 2. Стратегічне планування в умовах інтернаціоналізації підприємства 19 2.1. Структура стратегії підприємства при виході на зовнішні ринки 19 2.2. Процес планування конкурентної стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки 22 2.3. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішніх ринках 25 Глава 3. Сучасні конкурентні стратегії підприємства в процесі інтернаціоналізації 32 3.1. Суть та основні елементи міжнародних стратегії підприємства 32 3.2. Стратегічні орієнтації підприємства в процесі інтернаціоналізації (етноцентризм, геоцентризм, полі центризм тощо) 36 3.3. Розробка базової стратегії інтернаціоналізації підприємства (стратегія експорту, стратегія імпорту, глобальна стратегія) 38 Висновки 53 Література 55
 • Правові аспекти глобалізації світової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВИТОКИ, ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І КЛЮЧОВІ РИСИ 6 1.1.Ступінь розробки проблеми глобалізації в вітчизняній та зарубіжній літературі 6 1.2.Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття глобалізації та аналізу її ключових рис 7 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ВПЛИВ ЇЇ НА РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРАВА 10 2.1. Глобалізація і міжнародне адміністративне право 10 2.2. Трудове право в умовах глобалізації 13 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ПРАВА 16 3.1. Ліберальне праворозуміння в контексті глобалізації 16 3.2. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права 19 3.3. Конституційна традиція України та сучасний конституціоналізм: тенденції глобалізації та фрагментації 22 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  Вступ 2 1. Теоретична частина 4 1.1. Історія світових економічних криз до 2007 року 4 1.2. Передумова настання сучасної глобальної кризи 8 1.3. Дослідження кризових явищ в економіці України 13 2. Практична частина 16 2.1. Особливості наявного економічного розвитку країн світу в умовах світової кризи 16 2.2. Ефективні інвестиційно-інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах світової кризи 19 3. Перспективи розвитку економічно розвинених країн в умовах кризи 22 3.1. Антикризові програми у Франції 22 3.2. Подолання рецесії економіці Італії 24 3.3. Боротьба з кризою у Великобританії 25 3.4. Антикризові заходи в Японії 27 Висновки 31 Використана література 35 Додатки 38
 • Страховий ринок

  Вступ.3 1. Поняття страхового ринку..........................................................................4 2. Динаміка розвитку сучасного страхового ринку......................................6 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні..........12 Висновок..........................................................................................................16 Використана література..................................................................................17
 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 19 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 34 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 43 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 43 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 51 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 63 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 82 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 82 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 Висновки 118 Література 124 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 130 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 131 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 135 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 136 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 137 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 139
 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  ВСТУП 3 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку 4 1.2. Історія середніх і малих циклів 6 1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 11 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14 2.1. Криза світового господарства як криза нової економіки 14 2.2. Причини кризи світової економіки 18 2.3. Перебіг економічної кризи 22 2.4. Наслідки економічної кризи 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 32 Мета дослідження: з’ясувати сутнісні характеристики кризових явищ та ступінь їхнього реального впливу на трансформаційні процеси країн. Об’єктом дослідження є процес функціонування кризових явищ в умовах глобалізації.. Предмет дослідження – кризовість як закономірне явище процесу економічного розвитку країни.

©: 2011-2021 infoworks.ru