Заказать реферат

Доклад: Форми участі прокурора у цивільному процесі України: проблеми теорії та законодавчого регулюванн (ID:51256)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Форми участі прокурора у цивільному процесі України: проблеми теорії та законодавчого регулюванн (Код работы:51256)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 8 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 51256
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 844
СодержаниеКлючові слова: цивільний процес, законодавче регулювання, громадянське судочинство,
конституційна функція прокуратури, права, свободи, інтереси громадян.
досліджуються форми реалізації прокуратурою головної конституційної функції у
громадянському судочинстві – представництво інтересів фізичних, юридичних осіб, а також
інтересів держави.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.262
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Прокурор у цивільному процесі

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Прокурор як суб’єкт доказування в цивільному процесі…………………с. 5 2. Загальні умови участі прокурора у цивільному процесі України……….с. 11 2.1. Форми участі прокурора в цивільному процесі України. Підстави участі прокурора в цивільному процесі України…………………………...с. 11 2.2. Позов прокурора до суду першої інстанції. Вступ прокурора у розгляд справи судом………………………………………………………...с. 21 3. Процесуальний статус прокурора при перегляді судових рішень. Роль прокурора у виконанні судових рішень……………………………………..с. 28 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..с. 39
 • Повноваження прокурора в цивільному процесі

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні умови участі прокурора у цивільному процесі України 4 2. Форми участі прокурора в цивільному процесі України 5 3. Підстави участі прокурора в цивільному процесі України 7 4. Повноваження прокурора у суді першої інстанції 9 5. Повноваження прокурора в апеляційних та касаційних інстанціях 12 Задача № 1 14 Задача № 2 16 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

  Вступ 3 Розділ І. Основні положення діяльності прокурора в цивільному процесі 5 1.1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. 5 1.2. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора. 6 1.3. Стадії цивільного судочинства і досудове представництво. 8 Розділ ІІ. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 12 2.1. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі. 12 2.2. Відкриття цивільного провадження. 14 2.3. Вступ прокурора у цивільний процес. 17 Розділ ІІІ. Участь прокурора в цивільному процесі 22 3.1. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції. 22 3.2. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал. 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Повноваження прокурора в цивільному процесі

  ВСТУП 3 1. Визначення умов участі прокурора у цивільному процесі України 5 2. Характеристика форм участі прокурора в цивільному процесі України 8 3. Підстави участі прокурора в цивільному процесі України 12 ВИСНОВКИ 15 Задача № 1 16 Від батьківського комітету школи та опікунської Ради району до прокурора надійшла заява про те, що учні 5 і 7 класу Косогон О.П. і Косогон Б.П. не відвідують школу внаслідок того, що їх батьки перешкоджають їм у цьому, примушують працювати цілими днями в домашньому господарстві… Задача №2 17 Прокурор району пред’явив в суд позов в інтересах агрофірми про відшкодування з головного агронома колгоспу Макухи, головного зоотехніка Сіморода, головного бухгалтера Квача збитку… СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20
 • Право прокурора на звернення з позовом до місцевого господарського суду

  Вступ 3 1. Загальна характеристика функцій прокурора, як учасника господарського процесу 5 2. Особливості участі прокурора в господарському процесі 9 Висновки 15 Список використаної літератури: 19
 • Правовий статус прокурора в господарському процесі

  План: Вступ 4 1. Загальна характеристика учасників господарського процесу 7 1.1. Склад учасників господарського процесу 7 1.2. Функції прокурора як учасника господарського процесу 9 2. Особливості участі прокурора в господарському процесі 12 2.1. .Правові основи порядку участі прокурора у господарському процесі 12 2.2. Порушення справи в господарському суді за позовом прокурора 14 2.3. Особливості безпосередньої участі прокурора в судовому процесі 18 2.4. Апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили 20 2.5. Касаційне оскарження судових рішень Вищого господарського суду України до Верховного Суду України 22 Висновки 24 Список використаної літератури: 28 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд правового статусу прокурора у господарському процесі, визначення особливостей участі прокурора у стадіях господарського процесу . Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання: - дати загальну характеристику учасників господарського процесу; - розглянути функції прокурора як учасника господарського процесу; - визначити правові основи порядку участі прокурора у судовому процесі; - проаналізувати порядок порушення справи у господарському суді за поданням прокурора; - розглянути особливості безпосередньої участі прокурора у судовому процесі; - висвітлити порядок касаційного та апеляційного оскарження судових рішень за поданням прокурора. Об’єктом дослідження є участь прокурора у господарському процесі. Предметом дослідження є правовий статус прокурора у господарському процесі. Дослідницькі прийоми. При дослідженні, використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих статей Господарського процесуального кодексу України; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень господарського процесуального права; логіко-семантичний – при визначенні поняття складу учасників судового процесу. Всі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з двох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує правовий статус прокурора у господарському процесі. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз порядку участі прокурора у господарському судочинстві. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків.
 • ПРОЦЕС ДОКАЗУВАННЯ ТА ЙОГО СУБ'ЄКТИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи процесу доказування 8 1.1. Поняття судових доказів і доказування. Класифікація доказів 8 1.2. Предмет доказування і порядок його визначення в цивільній справі. Обов'язок доказування 15 1.3. Обставини, що не підлягають доказуванню 20 Розділ 2. Підстави, процесуальні форми і види участі у процесі доказування органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, прокурора, представника та суду 23 2.1. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб 23 2.2. Завдання органів прокуратури у цивільному процесі 34 2.3. Поняття та значення процесуального представництва 46 2.4. Участь суду у доказовій діяльності 63 Розділ 3. Засоби доказування у цивільному процесі 78 3.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників 79 3.2. Показання свідків 82 3.3. Висновки експертів 87 3.4. Письмові та речові докази 92 3.5. Забезпечення доказів 98 3.6. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка доказів 101 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 111
 • Участь прокурора в цивільному процесі

  Завдання 1 3 Завдання 2 5 3. Повноваження прокурора в цивільному процесі 8 4. Постанови судів та інших органів, що підлягають виконанню. Виконавчі документи 13 Список використаної літератури 16Завдання 1 3 Завдання 2 5 3. Повноваження прокурора в цивільному процесі 8 4. Постанови судів та інших органів, що підлягають виконанню. Виконавчі документи 13 Список використаної літератури 16
 • Прокурор у кримінальному процесі

  Вступ 3 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання в кримінальному судочинстві 5 2. Права і обов'язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу 13 3. Повноваження прокурора в суді 19 Висновки 27 Список використаної літератури 30 Метою даної роботи є дослідження суб’єктного складу кримінального судочинства, зокрема, особливостей участі прокурора у кримінальному судочинстві
 • Участь органів Прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС

  Вступ 2 Розділ І. Становлення органів прокуратури в історично-правовому процесі та сучасне правове регулювання діяльності прокуратури в Україні 5 1.1 Загальний огляд історично-правового формування органів прокуратури та їх участі у судових процесах 5 1.2 Правове становище прокуратури в незалежній Україні 12 Розділ ІІ. Завдання та участь прокуратури в цивільному процесі за законодавством України та країн ЄС 44 2.1 Участь органів прокуратури в цивільному процесі України 44 2.2 Участь органів прокуратури в цивільному процесі країн ЄС: порівняльний аналіз 67 Висновки 80 Список використаних джерел 82

©: 2011-2022 infoworks.ru