Заказать реферат

Доклад: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ (ID:51271)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ (Код работы:51271)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51271
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 986
СодержаниеКлючові слова: цінні папери, капітал, фондовий ринок, фондова біржа, інвестор.
Висвітлено питання розвитку українського фондового ринку та визначено його місце у про#
цесі перерозподілу капіталу. Окреслено проблеми й перспективи розвитку вітчизняного ринку цінних паперів
у контексті глобалізації світової фінансової системи.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.277
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Фондовий ринок України

  Вступ 3 1. Загальна характеристика фондового ринку 4 1.1. Сутність фондового ринку 4 1.2. Принципи та форми організації і функціонування ринку. 7 1.3. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами 10 2. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні 15 3. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 27 3.1. Проблеми функціонування фондового ринку України 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку 31 3.3. Нормативна база, напрями її вдосконалення 34 Висновок 37 Література 39 Мета курсової роботи. Метою курсової роботи являється загальна характеристика фондового ринку України. Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм фондового ринкуУкраїни.. Об’єкт дослідження – фондовий ринок України.
 • Фондовий ринок та його розвиток в Україні

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти дослідження сутності фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Структура фондового ринку, його учасники та основні елементи 7 Розділ 2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 13 2.1. Становлення фондового ринку України 13 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 17 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України 23 3.1. Проблеми розвитку фондового ринку України 23 3.2. Перспективи розвитку фондового ринку України 26 Висновки 30 Література 33
 • Фондовий ринок та його розвиток в Україні

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти дослідження сутності фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Структура фондового ринку, його учасники та основні елементи 7 Розділ 2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 13 2.1. Становлення фондового ринку України 13 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 17 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України 23 3.1. Проблеми розвитку фондового ринку України 23 3.2. Перспективи розвитку фондового ринку України 26 Висновки 30 Література 33
 • Фондовий ринок і перспективи його розвитку

  Вступ 1. Сутність та структура фондового ринку України 2. Механізм функціонування фондового ринку України 3. Проблеми та перспективи удосконалення розвитку фондового ринку України Висновки
 • Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Фондовий ринок: інструменти, структура, механізм функціонування 5 1.1. Поняття та роль фондового ринку 5 1.2. Характеристика інститутів і суб’єктів фондового ринку 10 1.3. Система державного регулювання фондового ринку 16 Розділ 2. Аналітичний огляд фондового ринку України 22 2.1. Обсяги та сегментація ринку цінних паперів, учасники ринку 22 2.2. Аналіз ситуації на ринку 26 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України 29 3.1. Перешкоди, які заважають розвитку фондового ринку 29 3.2. Заходи держави у сфері розбудови фінансової системи 35 Висновки 37 Список використаних джерел 42 Додатки 44
 • Кредитні інструменти світового фондового ринку

  ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи функціонування світового фондового ринку... 5 1.1 Сутність, види та характеристика кредитних інструментів світового фондового ринку..................................................................................................... 5 1.2 Еволюція кредитних інструментів світового фондового ринку.................. 8 РОЗДІЛ ІІ. Характеристика та тенденції розвитку сучасного кредитного інструментарію світового фондового ринку.......................................................11 2.1 Сучасний стан кредитних інструментів світового фондового ринку.......11 2.2 Тенденції розвитку кредитних інструментів світового фондового ринку.......................................................................................................................16 РОЗДІЛ ІІІ. Перспективи розвитку кредитних інструментів фондового ринку.......................................................................................................................21 3.1 Перспективи розвитку кредитних інструментів у різних країнах та на світовому фондовому ринку загалом..................................................................21 3.2 Проблеми та перспективи ефективного функціонування кредитних інструментів на фондовому ринку України.....................................................25 Висновки …………………………………………………………………..........31 Література ...........................................................…………….............................33
 • Фондовий ринок України та перспективи його розвитку

  Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цінних паперів та фондового ринку 6 1.1. Економічна природа цінних паперів та фондового ринку 6 1.2. Цінні папери в системі взаємовідносин суб'єктів фондового ринку 13 1.3. Функції фондового ринку в економіці змішаного типу 25 Розділ 2. Особливості механізму функціонування фондового ринку України 31 2.1. Економіко-організаційні засади формування та розвитку фондового ринку 31 2.2. Сучасний стан розвитку фондового ринку України 40 2.3. Організація та інфраструктурне забезпечення ринку цінних паперів в Україні 49 Розділ 3. Оптимізація фондового ринку та посилення його ролі в стабілізації економіки України 63 3.1. Роль державного регулювання фондового ринку в трансформаційній економіці 63 3.2. Портфельне інвестування як напрямок активізації фондового ринку України 66 Висновки 72 Список використаних джерел 78
 • Світовий фондовий ринок сучасний стан та особливості функціонування

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО РИНКУ 5 1.1Суб‘єкти фондового ринку 5 1.2 Механізм функціонування фондового ринку 8 1.2Фактори що впливають на стан фондового ринку 11 РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 15 2.1 Фондові ринки зарубіжних країн 15 2.2 Особливості функціонування фондових ринків розвинених країн 18 2.3 Тенденції розвитку світових фондових ринків в умовах сучасної глобалізації 22 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 25 3.1 Проблеми становлення фондового ринку в Україні 25 3.2 Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в контексті сучасної глобалізації 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТОК 39
 • Становлення та розвиток фондового ринку України

  Вступ 3 1. Економічний зміст фондового ринку 5 1.1. Сутність фондового ринку 5 1.2. Функції ринку цінних паперів 9 1.3. Структура ринку цінних паперів 15 2. Розвиток фондового ринку України 20 2.1. Формування фондового ринку України 20 2.2. Сьогодення ситуація на ринку цінних паперів 25 2.3. Проблеми розвитку фондового ринку України 38 3. Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою 49 3.1. Фінансова глобалізація фондового ринку 49 3.2. Стратегія розвитку фондового ринку України 58 Висновки 68 Література 71 Додатки 73-76
 • Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування фондового ринку 7 1.1. Сутність фондового ринку та його роль в економіці 7 1.2. Суб'єкти фондового ринку та їх взаємовідносини 23 1.3. Становлення та розвиток фондового ринку України, його нормативне та організаційно-економічне забезпечення 31 РОЗДІЛ 2. Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах 39 2.1. Оцінка сучасного стану фондового ринку України 39 2.2. Аналіз інфраструктурного забезпечення фондового ринку в Україні 61 2.3. Оцінка біржового сегменту фондового ринку України 76 РОЗДІЛ 3. Оптимізація фондового ринку та посилення його ролі в стабілізації економіки України 88 3.1. Роль державного регулювання фондового ринку в період розбудови ринкових відносин (державна стратегія розвитку фондового ринку) 88 3.2. Основні напрямки активізації фондового ринку України 97 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 120 ДОДАТКИ 126 Додаток А. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 126 Додаток Б. Рейтинг торговців цінними паперами станом на 01.01.2005 127 Додаток В. Дані по розподілу реєстраторів за регіонами станом на 01.01.2005 129 Додаток Г. Обсяги виконаних договорів на організаторах торгівлі за фінансовими інструментами у червні 2005 року (млн.грн.) 131

©: 2011-2022 infoworks.ru