Заказать реферат

1) Інтернет-підтримка бізнесу, (Реферат, 15 стр.)
2) Автоматизація бухгалтерської діяльності, (Реферат, 15 стр.)
3) Інформаційні системи в аналізі і аудиті, (Реферат, 11 стр.)
4) Систематизация концепций, методологий, алгоритмических и программных средств ИКТ., (Контрольная, 5 стр.)
5) Macromedia director в системі дистанційного навчання, (Реферат, 20 стр.)
6) Електронний документообіг, електронний конверт, (Реферат, 20 стр.)
7) Міжнарождна фінансово-інформаційна система Tenfore, (Реферат, 20 стр.)
8) Інформаційні системи, (Контрольная, 15 стр.)
9) Електронна торгівля, (Реферат, 11 стр.)
10) Інформаційна система і технологія рішення задач з обліку праці та її оплати для адміністративного і управлінського персоналу, (Контрольная, 17 стр.)
11) Комп'ютерна технологія обліку праці та її оплати для адміністративного і управлінського персоналу, (Контрольная, 17 стр.)
12) Інформаційні системи в менеджменті, (Реферат, 10 стр.)
13) Без названия..., (Контрольная, 7 стр.)
14) Без названия..., (Контрольная, 15 стр.)
15) Інформаційні технології в менеджменті, (Реферат, 16 стр.)
16) отчет о преддипломной практике для специальности «Прикладн, (Отчет по практике, 43 стр.)
17) Інформаційне забезпечення та супроводження підприємницької, (Реферат, 15 стр.)
18) Побудова державної системи інформаційно-аналітичної діяльності в Україні., (Курсовая, 39 стр.)
19) Электронные деньги и методы их использования, (Реферат, 16 стр.)
20) Интернет аукцион как предмет электронной коммерции, (Курсовая, 21 стр.)
21) Основные виды электронных платежных систем, (Курсовая, 19 стр.)
22) Технологии проведения платежных операций с использованием Интернет, (Реферат, 18 стр.)
23) Охарактеризуйте поняття автоматизованої інформаційної системи і перелічіть основні складові цих систем, (Контрольная, 21 стр.)
24) Визначення економічної доцільності впровадження інформаційних систем, (Контрольная, 8 стр.)
25) Інформаційні системи управління підприємством, (Контрольная, 14 стр.)
26) Аналіз інформації по операції пов’язаних з реалізацією товарів виконаних робіт послуг, (Контрольная, 20 стр.)
27) Стереотипи та їх значення. Навести приклади., (Контрольная, 14 стр.)
28) Інформаційні відносини у сфері економіки, (Курсовая, 39 стр.)
29) Встановлення проблем і методи вирішення їх на підприємстві (продовольче підприємство) + всі розрахунки в EXCEL, (Контрольная, 18 стр.)
30) Експертні системи. Досвід та області (ЕС), (Реферат, 15 стр.)
31) Інформаційна система як важливий елемент управління, (Курсовая, 40 стр.)
32) Технологія FDDI (Fiber Distributed Data Interface ), (Контрольная, 18 стр.)
33) Технологія FR (Frame Relay), (Контрольная, 16 стр.)
34) Порівняльний аналіз сучасних програмних продуктів для автоматизації кредитно-фінансових операцій світових і вітчизняних виробників, (Контрольная, 19 стр.)
35) Обгрунтування доцільності інноваційного проекту із залучення інвестицій, (Курсовая, 37 стр.)
36) Методи державного регулювання інвестиційної діяльності, (Контрольная, 13 стр.)
37) Автоматизоване робоче місце менеджера, (Контрольная, 18 стр.)
38) ВИВЧЕННЯ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ (Безпека інформаційних систем), (Контрольная, 14 стр.)
39) Роль і місце інформаційних систем в управлінні економікою. Характеристики інформаційних систем за різних рівнів діяльності, (Контрольная, 12 стр.)
40) Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці, (Контрольная, 13 стр.)
41) Інформаційні системи і технології, (Контрольная, 18 стр.)
42) Загальні принципи та особливості організації інформаційних систем обліку на малих підприємствах, (Курсовая, 44 стр.)
43) Автоматизація бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб на прикладі РФ АБ “Укоопспілка”, (Курсовая, 28 стр.)
44) Особливості інформаційних технологій розв’язання задач з аудиту розрахунків з працівниками по заробітній платі та обов’язкових платежах, (Реферат, 16 стр.)
45) Правові основи інформаційних відносин в державі, (Курсовая, 30 стр.)
46) Принципи побудови управлінських інформаційних систем, (Контрольная, 30 стр.)
47) Інформаційна технологія розв’язування аналітичних задач, (Контрольная, 30 стр.)
48) Концептуальні засади управлінських інформаційних систем, (Контрольная, 30 стр.)
49) Система якості підприємства виробника програмного забезпечення, (Контрольная, 21 стр.)
50) Преспективи розвитку інформаційних технологій, (Курсовая, 30 стр.)
51) Які програмні продукти використовують для аналізу фінансового стану підприємства, (Контрольная, 18 стр.)
52) Інформаційні системи, (Контрольная, 13 стр.)
53) Інформаційні технології в маркетингу, (Контрольная, 14 стр.)
54) Контрольна робота з управління інформаційними системами в аналізі і аудиті, (Контрольная, 18 стр.)
55) Контрольна робота з інформаційних систем. Варіант 2, (Контрольная, 26 стр.)
56) Управлніські інформаційні системи в аналізі і аудиті, (Контрольная, 15 стр.)
57) Система планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP), (Контрольная, 14 стр.)
58) Система планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP), (Контрольная, 14 стр.)
59) Проблеми захисту інформаційного простору, (Курсовая, 30 стр.)
60) Контрольна робота інформаційні системи, (Контрольная, 13 стр.)
61) Контрольна робота інформаційні системи, (Контрольная, 10 стр.)
62) Контрольна з управління інформаційними системами в аналізі і аудиті, (Контрольная, 22 стр.)
63) Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті, (Контрольная, 19 стр.)
64) АРМ менеджера, (Контрольная, 24 стр.)
65) Інформаційні системи, (Контрольная, 11 стр.)
66) Контрольна з інформаційних систем, (Контрольная, 21 стр.)
67) Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті, (Контрольная, 15 стр.)
68) Інтегрована інформаційна система менеджменту підприємства SAR R/3, (Контрольная, 25 стр.)
69) Інформаційні системи в менеджменті, (Контрольная, 14 стр.)
70) Інформаційні системи і технології в обліку, (Контрольная, 13 стр.)
71) Сучасні методи і засоби проектування інформаційних систем КАSE-технологій, (Контрольная, 14 стр.)
72) Характеристика найбільш розповсюджених систем керування проектами особливості організації і роботи з пакетами, (Контрольная, 12 стр.)
73) Основи побудови інформаційних систем у фінансових установах, (Контрольная, 25 стр.)
74) Інформаційні системи та технології на підприємстві, (Реферат, 35 стр.)
75) Предмет: інформаційні системи і технології в менеджменті. Варіант 3, (Контрольная, 23 стр.)
76) Фінансово-економічні інформаційні системи, (Контрольная, 12 стр.)
77) Облік собівартості готової продукції, (Контрольная, 22 стр.)
78) Тенденції розвитку сучасних корпоративних інформаційних систем, (Контрольная, 20 стр.)
79) Автоматизоване робоче місце менеджера, (Курсовая, 23 стр.)
80) Облік розрахунків з різними дебіторами, (Контрольная, 21 стр.)
81) Інформаційні системи: Інформаційні технології та інформаційні системи: сутність, методи використання у фінансово-економічній діяльності, (Контрольная, 17 стр.)
82) Оцінка продуктивності процесів Intel. Індекси ICOMP, (Контрольная, 33 стр.)
83) Пакети прикладних програм: пакет стилістичного аналізу SPSS, (Контрольная, 12 стр.)
84) Інформаційні технології, (Контрольная, 17 стр.)
85) Електронний підпис, його застосування та законодавче обґрунтування, (Контрольная, 15 стр.)
86) Технології використання Інтернет для взаємодії авіапідприємств, (Контрольная, 24 стр.)
87) Облік надходження та руху малоцінних та швидкозношуваних предметів, (Контрольная, 30 стр.)
88) Застосування електронних вітрин даних в діяльності підприємства, (Курсовая, 31 стр.)
89) Інформаційні системи, (Контрольная, 14 стр.)
90) Контрольна робота інформаційна система, (Контрольная, 17 стр.)
91) Контрольна робота інформаційні системи, (Контрольная, 12 стр.)
92) Використання мережевих технологій в діяльності організацій (з презентацією), (Курсовая, 33 стр.)
93) Інформаційне забезпечення менеджменту, (Контрольная, 14 стр.)
94) Інформаційні технології в юридичній діяльності, (Контрольная, 14 стр.)
95) Між мережні транспортні механізми забезпечення електронного цифрового документообігу, (Контрольная, 22 стр.)
96) Інформаційні системи в менеджменті, (Контрольная, 15 стр.)
97) Інформаційні системи в менеджменті, (Контрольная, 15 стр.)
98) Особливості використання та форми технологій інформаційних систем, (Контрольная, 14 стр.)
99) Завдання які допомагають вирішувати інформаційні системи менеджерам різних рівнів, (Контрольная, 14 стр.)
100) Первинні та вторинні інформаційні ресурси, (Контрольная, 13 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 289
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru