Заказать реферат

1) Прекращение уголовного дела., (Курсовая, 28 стр.)
2) Загальна характеристика обставин, які пом’якшують покарання, (Курсовая, 43 стр.)
3) Умисні вбивства у кримінальному праві України. Вбивство із корисливих мотивів як один із видів умисного вбивства, (Диплом, 145 стр.)
4) Умисні вбивства у кримінальному праві України. Вбивство із корисливих мотивів як один із видів умисного вбивства, (Диплом, 111 стр.)
5) Характеристика незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Спосіб, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Наведіть приклади із слідчої та судової практики, (Курсовая, 70 стр.)
6) Ситуація 4 (Пузач), (Задача, 7 стр.)
7) Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортним засобом., (Курсовая, 25 стр.)
8) Органи міліції як субєкти попередження злочинності, (Курсовая, 32 стр.)
9) Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України, (Доклад, 15 стр.)
10) ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕГЛЯДОМ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ, (Доклад, 15 стр.)
11) ОСУДНІСТЬ ТА НЕОСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ, (Доклад, 20 стр.)
12) ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ (ЗАСАДИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, (Доклад, 10 стр.)
13) КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ, (Доклад, 10 стр.)
14) СУДОВА ПРАКТИКА В МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ, (Доклад, 15 стр.)
15) ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, (Доклад, 20 стр.)
16) МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, (Доклад, 10 стр.)
17) РІШЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ, (Курсовая, 35 стр.)
18) ПОТЕРПІЛИЙ, (Курсовая, 36 стр.)
19) ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ, (Курсовая, 37 стр.)
20) ОБВИНУВАЧЕНИЙ, (Курсовая, 35 стр.)
21) ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОМУ, ОБВИНУВАЧЕНОМУ, ПІДСУДНОМУ ПРАВА НА ЗАХИСТ, (Курсовая, 31 стр.)
22) Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями., (Курсовая, 27 стр.)
23) КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПОЛЮВАННЯ, (Курсовая, 40 стр.)
24) Екзаменаційні питання з курсу Кримінального права (Особлива частина) шпори, (Разное, 74 стр.)
25) Питання до іспиту з курсу “Кримінальне право. Загальна частина”. шпори, (Разное, 95 стр.)
26) Питання на екзамен з Кримінальне процесуальне право шпори, (Разное, 141 стр.)
27) Порушення кримінальної справи, (Курсовая, 38 стр.)
28) Вина та її значення (вина у кримінальному праві України), (Курсовая, 56 стр.)
29) Призначення покарання, (Диплом, 95 стр.)
30) Організована злочинність, (Диплом, 76 стр.)
31) Поняття злочину в кримінальному праві, (Диплом, 84 стр.)
32) Докази, кримінальна справа, (Контрольная, 14 стр.)
33) Злочини проти громадської безпеки, (Контрольная, 19 стр.)
34) Сукупність злочинів, (Контрольная, 19 стр.)
35) Кримінальна відповідальність у час, (Контрольная, 12 стр.)
36) Кримінальна відповідальність у просторі, (Контрольная, 13 стр.)
37) Без названия..., (Контрольная, 22 стр.)
38) Зворотна дія закону, види співучвсників, (Контрольная, 15 стр.)
39) Злочини проти безпеки руху, (Контрольная, 19 стр.)
40) Поняття корупції, (Контрольная, 23 стр.)
41) Завдання кримінального права, обєктивна сторона злочину, (Контрольная, 15 стр.)
42) Субєкт, субєктивна сторона злочину, (Контрольная, 12 стр.)
43) Субєкти доказування, (Контрольная, 12 стр.)
44) Поняття складу злочину, (Курсовая, 18 стр.)
45) Хабарництво як соціальне явище, (Курсовая, 37 стр.)
46) Обєкт злочину, (Курсовая, 39 стр.)
47) Сутність кримінально-виконавчого права, (Курсовая, 20 стр.)
48) Поняття правочинів, (Курсовая, 33 стр.)
49) Призумція невинуватості, (Курсовая, 25 стр.)
50) Адміністративне правопорушення, (Курсовая, 31 стр.)
51) Поняття масові заворушення в кримінальному праві, (Курсовая, 22 стр.)
52) Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, (Курсовая, 37 стр.)
53) Процесуальний статус слідчого, (Контрольная, 15 стр.)
54) Посадові особи що ведуть кримінальний процес, (Контрольная, 14 стр.)
55) Кримінально-процесульні засоби, (Контрольная, 11 стр.)
56) Поперднє слідство, (Контрольная, 13 стр.)
57) Допит бухгалтера, (Контрольная, 11 стр.)
58) Права засуджених, (Контрольная, 12 стр.)
59) Судово бухгалтерська експертиза, (Контрольная, 18 стр.)
60) Система принципи кримінального процесу, (Контрольная, 21 стр.)
61) Докази в кримінальному процесі, (Курсовая, 25 стр.)
62) Досудове слідство, (Курсовая, 20 стр.)
63) Правовий захист обвинуваченого підозрюваного, (Курсовая, 32 стр.)
64) Субєкти кримінально-процесуальних відносин, (Курсовая, 40 стр.)
65) Концепція дискримінації в праві і практиці ЄС, (Контрольная, 13 стр.)
66) Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру, (Контрольная, 25 стр.)
67) Історія розвитку сексології як науки, (Контрольная, 13 стр.)
68) Види судових промов, (Контрольная, 10 стр.)
69) Урбанізація і злочинність, (Контрольная, 8 стр.)
70) Кримінально-процесуального доказування в досудовому слідстві, (Курсовая, 35 стр.)
71) Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у злоччину діяльність., (Курсовая, 20 стр.)
72) Досудовий розгляд кримінальної справи, (Диплом, 69 стр.)
73) Правоохоронна функція у сфері правовідносин, (Контрольная, 8 стр.)
74) Засоби заохочення в кримінально-виконавчих установах, (Контрольная, 16 стр.)
75) Відбування покарання неповнолітніми, (Контрольная, 22 стр.)
76) Здійснення нагляду за засудженими, (Контрольная, 12 стр.)
77) Здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, (Контрольная, 21 стр.)
78) Захист від підозри та обвинувачення, (Курсовая, 50 стр.)
79) Кримінально-правова характеристика грабежу, (Курсовая, 19 стр.)
80) Кримінально-правове доказування, (Курсовая, 35 стр.)
81) Види покарань за кримінальним правом США, (Контрольная, 5 стр.)
82) Співучасть у злочині за англійським та російським правом, (Контрольная, 6 стр.)
83) Обмеження волі, (Курсовая, 40 стр.)
84) Ззасоби фіксації слідів злочину, (Контрольная, 16 стр.)
85) Здійснення правосуддя, (Контрольная, 18 стр.)
86) Виконання покарання, (Контрольная, 11 стр.)
87) Виправні роботи, (Контрольная, 15 стр.)
88) Витоки і сутність ідеології ненасилля, (Контрольная, 17 стр.)
89) Характеристика крадіжки, (Контрольная, 15 стр.)
90) Криміналістична тактика, (Курсовая, 33 стр.)
91) Види запобіжних засобів, (Курсовая, 19 стр.)
92) Злочинність в кримінології, (Курсовая, 23 стр.)
93) Особливості застосування кримінального законодавства у сфері антиконкурентих дій, (Реферат, 14 стр.)
94) Поняття і кримінально-правова характеристика умисного вбивства при помякшуючих обставинах, (Курсовая, 40 стр.)
95) Организация преступного сообщества (преступной организации)., (Курсовая, 43 стр.)
96) кримінальний процес, (Контрольная, 14 стр.)
97) Відмінність апеляційного провадження від касаційного (кримінальний процес), (Реферат, 17 стр.)
98) Ненадання допомоги особі яка знаходиться у небезпіці, (Реферат, 12 стр.)
99) Условия отбывания исправных и общественных работ, (Реферат, 11 стр.)
100) Правовой статус осужденных, (Реферат, 10 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 662
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru