Заказать реферат





1) Принципи соціального управління та їх значення в управлінні органів державної податкової служби України., (Курсовая, 41 стр.)
2) Налоги и фискальная политика государства, (Курсовая, 30 стр.)
3) Налоговая политика государства и возможности благотворительности бизнеса, (Реферат, 13 стр.)
4) Налоговая система России, (Курсовая, 29 стр.)
5) Налоги, (Отчет по практике, 25 стр.)
6) Перспективы развития местного налогообложения., (Курсовая, 26 стр.)
7) Повноваження органів державної податкової служби України в мобілізації коштів до бюджету., (Курсовая, 44 стр.)
8) Оподаткування споживання стан і напрямки розвитку в Україні., (Диплом, 52 стр.)
9) Федеральная налоговая служба, (Реферат, 15 стр.)
10) Акцизное налогообложение, (Курсовая, 37 стр.)
11) Податкова система України сутність, принципи та особливості, (Курсовая, 37 стр.)
12) Методы налогообложения на примере малых предприятий, (Диплом, 72 стр.)
13) Методы налогового планирования на предприятии, (Диссертация, 66 стр.)
14) Налоги на прибыль предприятий РФ, (Разное, 18 стр.)
15) Оптимизация налоговой нагрузки и налогового бремени организации, (Диплом, 97 стр.)
16) Налоги с населения, их роль в условиях развития рыночных отношений в РФ, (Курсовая, 27 стр.)
17) Косвенные налоги, (Реферат, 17 стр.)
18) Вдосконалення оподаткування підприємств торгівлі, (Диплом, 123 стр.)
19) Роль и место налога на прибыль в налоговой системе России, (Курсовая, 47 стр.)
20) Порядок зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, (Диплом, 54 стр.)
21) Современная налоговая политика РФ, (Реферат, 20 стр.)
22) Сучасні проблеми оподаткування (практичне частина № 1,10), (Задача, 4 стр.)
23) Особенности исчисления и уплаты НДС, (Реферат, 21 стр.)
24) Особенности организации акцизного налогообложение с использованием различных налоговых ставок, (Курсовая, 39 стр.)
25) Земельный налог в РФ действующий механизм, (Контрольная, 98 стр.)
26) Правовой статус налогоплательщиков, (Курсовая, 30 стр.)
27) Налоговое планирование на предприятии, (Диплом, 91 стр.)
28) Налогообложение сделок РЕПО в организации на примере ОАО “МДМ Банк”, (Курсовая, 36 стр.)
29) Податковий облік Варіант № 2, (Контрольная, 17 стр.)
30) Податкова система Канади, (Контрольная, 13 стр.)
31) ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ, (Доклад, 15 стр.)
32) ВПЛИВ ПДВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, (Доклад, 10 стр.)
33) ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ КРИЗИ, (Доклад, 10 стр.)
34) ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СИСТЕМІ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ, (Доклад, 15 стр.)
35) ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН, (Доклад, 9 стр.)
36) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ, (Доклад, 10 стр.)
37) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ, (Доклад, 15 стр.)
38) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, (Доклад, 10 стр.)
39) Предмет доказування у справах про ухилення від сплати податків, зборів, (Курсовая, 38 стр.)
40) Предмет доказування у справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, (Курсовая, 47 стр.)
41) «Единый социальный налог: назначение, методы исчисления и уплаты», (Реферат, 12 стр.)
42) Податкова міліція, (Диплом, 101 стр.)
43) Платники податку, (Контрольная, 12 стр.)
44) Фонд коштів, (Контрольная, 25 стр.)
45) Податок, (Контрольная, 32 стр.)
46) Оподаткування, (Контрольная, 18 стр.)
47) Податкова застава, (Контрольная, 16 стр.)
48) Особливості іпотечного кредитування в Україні, (Курсовая, 52 стр.)
49) Податок на прибуток (на прикладі ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"), (Курсовая, 42 стр.)
50) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
51) Оподаткування фізичних осіб, (Диплом, 98 стр.)
52) Податки як головний чинник формування бюджету в Україні, (Диплом, 95 стр.)
53) Непряме оподаткування підприємств в Україні, (Курсовая, 59 стр.)
54) Місцеві податки та шляхи вдосконалення місцевого оподаткування, (Диплом, 95 стр.)
55) Налоговые сборы и принципы их уплаты, (Реферат, 13 стр.)
56) Без названия..., (Контрольная, 9 стр.)
57) Без названия..., (Контрольная, 18 стр.)
58) Без названия..., (Контрольная, 12 стр.)
59) Оподаткування за часів СРСР, (Реферат, 9 стр.)
60) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
61) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
62) Організація роботи підприємств при сучасній податковій політиці, (Реферат, 10 стр.)
63) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
64) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
65) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
66) Податок на доходи фізичних осіб, (Реферат, 15 стр.)
67) Без названия..., (Контрольная, 16 стр.)
68) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
69) Без названия..., (Контрольная, 30 стр.)
70) Механізм акцизного оподаткування в Україні, (Курсовая, 44 стр.)
71) Особливості іпотечного кредитування в Україні, (Курсовая, 29 стр.)
72) Митне оформлення швейних виробів, (Курсовая, 30 стр.)
73) Оподаткування підприємств машинобудування, (Диплом, 50 стр.)
74) Оподаткування малих підприємств, (Курсовая, 34 стр.)
75) Особливості оподаткування підприємств в Україні, (Курсовая, 30 стр.)
76) Податкова система України та її реформування, (Курсовая, 24 стр.)
77) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
78) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
79) Теоретичні основи податків, (Реферат, 16 стр.)
80) Без названия..., (Контрольная, 17 стр.)
81) Без названия..., (Контрольная, 16 стр.)
82) Оподаткування малого бізнесу, (Диплом, 100 стр.)
83) Податкова політика зарубіжних країн, (Реферат, 10 стр.)
84) ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ І ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, (Диплом, 130 стр.)
85) Податкова система Швейцарії, (Контрольная, 11 стр.)
86) Шляхи вдосконалення системи опадаткування підприємства, (Диплом, 100 стр.)
87) Митна система ЄС і США, (Контрольная, 7 стр.)
88) Митний режим, (Контрольная, 9 стр.)
89) Податки з фізичних осіб, (Контрольная, 10 стр.)
90) Податкова система, (Контрольная, 15 стр.)
91) Місцеві податки і збори, (Контрольная, 16 стр.)
92) Облік реекспортних товарів, (Контрольная, 14 стр.)
93) Податки як засіб формування державного бюджету, (Контрольная, 13 стр.)
94) Податкова система Іспанії, (Контрольная, 15 стр.)
95) Призначення ПДВ та його сутність, (Контрольная, 9 стр.)
96) Спеціальні митні режими, (Контрольная, 7 стр.)
97) Вплив податків на портфельне інвестування, (Реферат, 25 стр.)
98) Оподаткування фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, (Реферат, 12 стр.)
99) Систе?ма оподаткува?ння Франції - Італії, (Реферат, 17 стр.)
100) Управління податковим боргом (на прикладі податкової міліції Дарницького району), (Диплом, 115 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 185
Вперед >>>



загрузка...



©: 2011-2021 infoworks.ru