Заказать реферат

1) Шляхи зміцнення фінансового стану ВАТ «ШЛЯХБУД», (Диплом, 57 стр.)
2) Финансовый план предприятия, (Курсовая, 34 стр.)
3) Управление финансовыми результатами деятельности организации, (Диплом, 100 стр.)
4) Аналіз грошових потоків ЗАТ Віньковецького маслозаводу, (Диплом, 57 стр.)
5) Роль методов и инструментов финансового менеджмента в обеспечении эффективной деятельности предприятия, (Диплом, 103 стр.)
6) Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере ООО Дымовское колбасное производство, (Диплом, 83 стр.)
7) Финансовый менеджмент, (Задача, 6 стр.)
8) Характеристика внешних источников финансирования фирмы, (Курсовая, 50 стр.)
9) Организационно-экономическая практика, (Курсовая, 26 стр.)
10) Антикризисный финансовый менеджмент, (Курсовая, 40 стр.)
11) Учет денежных средств на предприятии, (Диплом, 72 стр.)
12) Без названия..., (Контрольная, 48 стр.)
13) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
14) Розробка бізнес-плану санації Роял Кава та Чай Україна, (Диплом, 70 стр.)
15) Отчет по практике Автоцентр- Люблино, (Отчет по практике, 45 стр.)
16) Обгрунтування заходів щодо виведення підприємства із стану кризи(банкрутства) (за матеріалами ТОВ "Фірма ТАК Лтд", (Диплом, 120 стр.)
17) Методы анализа риска, (Реферат, 12 стр.)
18) финансовый менеджмент и финансы организации, (Контрольная, 14 стр.)
19) Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельности предприятия социальной сферы города, (Диплом, 86 стр.)
20) Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельности предприятия социальной сферы города, (Диплом, 86 стр.)
21) Обґрунтування плану грошових надходжень і видатків підприємства (на прикладі підприємства), (Курсовая, 49 стр.)
22) Єврооблігації / Боргові зобов’язання / Міжнародне кредитування, (Диплом, 128 стр.)
23) Управління грошовими потоками, (Курсовая, 55 стр.)
24) Управління фінансами в банку, (Курсовая, 48 стр.)
25) Стратегічний аналіз МТС, (Контрольная, 32 стр.)
26) Стратегічний аналіз ТОВ „Олекса”, (Контрольная, 28 стр.)
27) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 13 стр.)
28) Планування і управління запасами товарно-матеріальних цінностей, (Контрольная, 33 стр.)
29) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 22 стр.)
30) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 18 стр.)
31) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 19 стр.)
32) Економічна сутність грошового потоку підприємства та класифікація його видів. Принципи управління грошовими потоками підприємства, (Контрольная, 26 стр.)
33) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 19 стр.)
34) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 10 стр.)
35) Фінансовий менеджмент (варіант 6), (Контрольная, 6 стр.)
36) Звіт про виробничу фінансово-економічну практику, (Отчет по практике, 73 стр.)
37) Обґрунтування оптимального обсягу та структури оборотних активів підприємства, (Диплом, 183 стр.)
38) Анализ формирования финансовых ресурсов ООО «Орион», (Курсовая, 27 стр.)
39) Финансовый менеджмент, (Курсовая, 31 стр.)
40) Финансовые риски, (Контрольная, 15 стр.)
41) Финансовые аспекты, (Курсовая, 29 стр.)
42) Податкові пільги та їх вплив на діяльність підприємств, (Диплом, 120 стр.)
43) Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на підприємстві, (Диплом, 115 стр.)
44) Управління фінансовою діяльністю підприємств банківської сфери, (Диплом, 120 стр.)
45) Управління грошовими потоками на підприємстві, (Диплом, 108 стр.)
46) Управління обіговими активами підприємства, (Диплом, 110 стр.)
47) Форми фінансування субєктів господарювання, (Курсовая, 38 стр.)
48) Антікризове управління діяльністю підприємства, (Курсовая, 47 стр.)
49) Розрахунки підприємства з бюджетом по податках, зборах та обов’язкових платежах та шляхи їх оптимізації на прикладі ТОВ «ЛЕГО ІНК, (Диплом, 138 стр.)
50) БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА. САНАЦІЯ., (Диплом, 133 стр.)
51) Аналіз рентабельності діяльності підприємства, (Диплом, 119 стр.)
52) Сучасний розвиток іноземного інвестування в умовах МЕВ, (Диплом, 129 стр.)
53) Финансовый механизм предприятия, (Курсовая, 54 стр.)
54) Управление дебиторской задолженностью, (Диплом, 74 стр.)
55) Управління фінансовим станом, платоспроможністю та ліквідністю підприємства, (Курсовая, 44 стр.)
56) Фінансовий менеджмент, (Контрольная, 14 стр.)
57) Розробка політики залучення позикових коштів, (Курсовая, 42 стр.)
58) Аналіз собівартості продукції і шляхи їх покращення, (Курсовая, 32 стр.)
59) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, (Диплом, 120 стр.)
60) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ, (Диплом, 116 стр.)
61) АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ -2, (Диплом, 131 стр.)
62) АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, (Диплом, 124 стр.)
63) ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, (Диплом, 139 стр.)
64) УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА, (Диплом, 120 стр.)
65) УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ (НА ПРИКЛАДІ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ), (Диплом, 137 стр.)
66) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, (Диплом, 118 стр.)
67) УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ, (Диплом, 99 стр.)
68) ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, (Диплом, 139 стр.)
69) ЗВІТ про проходження практики за навчальним планом магістерської програми “Фінансовий менеджмент”, (Отчет по практике, 113 стр.)
70) Оцінка вартості фірми, (Диплом, 107 стр.)
71) Методика розрахунку вартості фірми, (Курсовая, 31 стр.)
72) Аналіз собівартості продукції і шляхи їх покращення, (Курсовая, 32 стр.)
73) Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення, (Диплом, 121 стр.)
74) Управління фінансовою діяльністю підприємства(І частина), (Диплом, 40 стр.)
75) Фінансова стратегія підприємства на прикладі «Київського маргаринового заводу ТЛА «Олком», (Диплом, 92 стр.)
76) Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства; розв'язання проблеми неплатежів, (Диплом, 130 стр.)
77) Фінансова санація підприємств: фінансові джерела, економічний зміст та порядок проведення (2 частина диплому), (Диплом, 58 стр.)
78) Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості, (Диплом, 157 стр.)
79) Управління оборотними активами страхової компанії (2-3 частини дипломної роботи), (Диплом, 74 стр.)
80) Управління оборотними активами (на прикладі страхової компанії) Частина дипломної роботи, (Диплом, 60 стр.)
81) Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств, (Диплом, 109 стр.)
82) Вдосконалення системи управління грошовими потоками, як напрям протидії банкрутства підприємства, (Курсовая, 73 стр.)
83) Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану, (Курсовая, 55 стр.)
84) Вдосконалення системи управління грошовими потоками, як напрям протидії банкрутства підприємства, (Курсовая, 64 стр.)
85) Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості (бакалаврская работа), (Диплом, 86 стр.)
86) Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії України (2 частина диплому), (Диплом, 35 стр.)
87) Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості, (Курсовая, 63 стр.)
88) Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю, (Диплом, 127 стр.)
89) Фінансові ресурси та обґрунтування потреби в них, (Курсовая, 56 стр.)
90) Фінансове планування, (Отчет по практике, 22 стр.)
91) Фінансове планування, (Отчет по практике, 52 стр.)
92) Фінансове планування, (Отчет по практике, 68 стр.)
93) Методи нарахування і виплати дивідендів, (Контрольная, 10 стр.)
94) Способи фінансування міжнародної фірми, (Контрольная, 13 стр.)
95) Системи оперативних фінансових планів корпорації, їх зміст, (Контрольная, 11 стр.)
96) Управління оборотними активами підприємства, (Диплом, 60 стр.)
97) Управління оборотними активами підприємства, (Диплом, 60 стр.)
98) Контрольна з фінансового менеджменту, (Контрольная, 10 стр.)
99) Управління оборотними активами, (Статья, 10 стр.)
100) Управління оборотними активами, (Статья, 10 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 123
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru