Заказать реферат

Диплом: Шляхи формування пізнавального інтересу молодшими школярами засобами природознавства (ID:50367)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Шляхи формування пізнавального інтересу молодшими школярами засобами природознавства (Код работы:50367)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Диплом
Объем: 70 стр.
Цена: 280 грн.
Код работы (ID): 50367
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1407
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи формування пізнавального інтересу в початковій школі 7
1.1. Історичний аспект проблеми формування пізнавального інтересу в початковій школі 7
1.2. Сутність пізнавальних інтересів та їх роль у навчально-виховному процесі початкової школи. Вікові особливості молодшого шкільного віку 25
Розділ 2. Методичні аспекти формування пізнавального інтересу на уроках природознавства 41
2.1. Сучасні уроки природознавства з погляду забезпечення пізнавальних інтересів 41
2.2. Позакласна робота з природознавства для молодших школярів 54
Висновки 66
Список використаної літератури 68
Додатки 70
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Амонашвили Ш.О. В школу с шести лет. — М.: Советская школа, 1976. — 266 с.
2. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів. — К.: Віпом, 1987. — 97 с.
3. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. — Київ: Ірпінь.: ВПФ “Перун”, 2000. — 400 с.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. — М.: Просвещение, 1986. — 463 с.
5. Жаркова І.І., Мечник Л.А. Я і Україна. Природознавство: Зошит для 4 класу. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 48 с.
6. Коломинский Е.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. — М.: Просвещение, 1988. — 76 с.
7. Компанець Н. Дидактичні ігрові ситуації для адаптації дитини в школі і розвитку розумових процесів // Початкова школа. — 1999. — № 11. — С. 10-13.
8. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1977. — 224 с.
9. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа, 1974. — 40 с.
10. Макаренко А.С. Гра // Твори: в 7-ми тт. — Т. 4. — К.: Радянська школа, 1954. — С. 367-373.
11. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. — К.: Початкова школа, 2006. — С. 246-276.
12. Размыслов П.И. Интересы младших школьников. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. — 67 с.
13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. — 720 с.
14. Рудакова Т.І. Дидактична гра — дієвий засіб активізації пізнавальної активності учнів // Початкова школа. — 2005. — № 16. — С. 7-13.
15. Савчин М.В., Василенко Л.П.Вікова психологія. — Д.: Відродження, 2001. — 125 с.
16. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. — К.: Ґенеза, 1999. — 368 с.
17. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. — К.: Ґенеза, 1999. —256 с.
18. Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі: Посібник для вчителів. — К.: Радянська школа, 1953. — 227 с.
19. Щукина Г.И. Формирование познавательных интересов у учащихся в процесе обучения. — М.:Учпедгиз, 1962. — 53 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Діяльність психолога з розвитку пізнавального інтересу дітей молодшого шкільного віку

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. 7 1.1. Проблема дослідження пізнавального інтересу в психолого-педагогічній літературі 7 1.2. Пізнавальний інтерес як основи навчальної діяльності молодших школярів 22 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. 36 2.1. Характеристика методів дослідження пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку 36 2.2. Організація та проведення дослідження 50 2.3.Результати дослідження 61 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 77 3.1. Програма розвитку пізнавального інтересу дітей молодшого шкільного віку 77 3.2.Аналіз ефективності програми розвитку 95 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 103
 • Використання гри у виховній роботі з молодшими школярами

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Використання гри у виховній роботі як психолого-педагогічна проблема 9 1.1. Історичний аспект гри в виховній роботі 12 1.2. Теоретичні засади гри в початковій школі 17 Розділ 2. Умови використання гри у роботі з молодшими школярами 26 2.1. Урізноманітнення видів ігор 29 2.2. Забезпечення навчального розвитку виховної мети гри 41 Висновки 49 Список використаної літератури 52 Додатки 55
 • Реалізація принципу наочності у роботі з молодшими школярами

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичне питання проблеми реалізації принципів наочності у процесі роботи з молодшими школярами 8 1.1. Історичний аспект проблеми наочності у навчанні 8 1.2. Теоретичні засади принципу наочності 16 РОЗДІЛ 2. Особливості наочності у процесі навчання 24 2.1. Вимоги до реалізації принципу наочності на уроках 24 2.2. Основні правила реалізації принципу наочності 46 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 60
 • Стан та перспективи розвитку пізнавального туризму в України

  Вступ 3 1. Історичне становлення пізнавального туризму в Україні 5 1.1. Теоретичні засади пізнавального туризму 5 1.2. Зародження та розвиток пізнавального туризму в світі і в Україні 8 2. Сучасний стан пізнавального туризму 16 2.1. Сучасний стан пізнавального туризму в світі 16 2.2. Сучасний стан пізнавального туризму на Україні 19 2.3. Особливості організації пізнавального туризму на Україні 23 3. Перспективи розвитку пізнавального туризму в Україні 27 3.1. Умови для розвитку пізнавального туризму в Україні 27 3.2. Матеріально-технічна і наукова база 30 3.3. Шляхи удосконалення пізнавального туризму в Україні 34 Висновки 38 Список використаних джерел 39
 • Позаурочна робота з природознавства в початковій школі

  Вступ 3 І. Зміст позаурочної роботи з природознавства в початковій школі 4 1.1. Формування ставлення до природи у учнів молодшого шкільного віку 4 1.2. Урахування вікових особливостей дітей в позаурочній роботі з природознавства 6 1.3. Можливості дитячої книги у позаурочній роботі з природознавства 9 ІІ. Форми і методи позаурочної роботи з природознавства в початковій школі 14 Заключна частина 23 Література 24
 • Стан та перспективи розвитку пізнавального туризму в Україні

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 6 1.1. Місце пізнавального туризму в загальній класифікації видів туризму 6 1.2. Зародження та розвиток пізнавального туризму в світі 8 1.3. Розвиток пізнавального туризму в Україні 14 2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 19 2.1. Ресурси пізнавального туризму 19 2.2. Географія пізнавального туризму 27 2.3. Особливості організації пізнавального туру 32 2.4. Перспективи пізнавального туризму 43 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 48 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51
 • Використання позаурочних форм навчання в сучасній початковій школі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти використання позаурочних форм навчання в сучасній школі…………………………………………………………………….5 1.1. Історія розвитку позаурочних форм навчання……………………………..5 1.2. Сутність та особливість проведення позаурочних форм навчання у навчанні з молодшими школярами………………………………………………8 Розділ 2. Специфіка використання позаурочних форм навчання в сучасній початковій школі………………………………………………………………...18 2.1. Шляхи реалізації позакласних форм навчання з природознавства в сучасній початковій школі……………………………………………………..18 2.2. Шляхи реалізації позакласних форм навчання з математики в сучасній початковій школі ………………………………………………………………..25 2.3. Шляхи реалізації позакласних форм навчання з читання в сучасній початковій школі ………………………………………………………………..33 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 46
 • Особливості навчання іноземної мови в молодшій школі. Зміст і прийоми роботи

  ВСТУП 3 Розділ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 5 1.1. Особливості розвитку і виховання молодших школярів………….5 1.2. Специфіка викладання іноземної мови у початковій школі………7 Розділ 2. МІСЦЕ ГРИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 12 2.1. Поняття гри в методиці та педагогіці 12 2.2. Рольова гра як метод навчання в початковій школі 15 Розділ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 21 3.1. Метод проектів 21 3.2. Проблемно-пошукові методи навчання 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 31 Об'єктом нашого дослідження є процес навчання іншомовному спілкуванню на початковому етапі. Предметом дослідження стали методи прийоми та засоби формування мовленнєвих вмінь та навичок іншомовного спілкування молодшими школярами. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та практичній розробці методики навчання іншомовному спілкуванню в молодшій школі.
 • Ігрові методи в соціальній роботі з дітьми молодшого шкільного віку

  Вступ 2 Розділ 1. Особливості діяльності соціального педагога навчального закладу при роботі з молодшими школярами 5 1.1 Зміст та методи виховання дітей молодшого шкільного віку 5 1.2 Характеристика ігрових методів які застосовуються у соціальній роботі з дітьми молодшого шкільного віку 18 Розділ 2. Особливості використання ігрових методів у соціальній роботі з дітьми молодшого шкільного віку 24 2.1 Специфіка застосування ігрових методів у соціальній роботі з дітьми молодшо шкільного віку 24 2.2 Рекомендації щодо використання ігрових методів в роботі соціального педагога з молодшими школярами 33 Висновки 36 Список використаної літератури 38
 • Стан та перспективи розвитку пізнавального туризму в України

  Зміст Вступ 3 1. Історичне становлення пізнавального туризму в Україні 5 1.1. Теоретичні засади пізнавального туризму 5 1.2. Зародження та розвиток пізнавального туризму в світі і в Україні 8 2. Сучасний стан пізнавального туризму 16 2.1. Сучасний стан пізнавального туризму в світі 16 2.2. Сучасний стан пізнавального туризму на Україні 19 2.3. Особливості організації пізнавального туризму на Україні 23 3. Перспективи розвитку пізнавального туризму в Україні 27 3.1. Умови для розвитку пізнавального туризму в Україні 27 3.2. Матеріально-технічна і наукова база 30 3.3. Шляхи удосконалення пізнавального туризму в Україні 34 Висновки 38 Список використаних джерел 39 Предметом дослідження курсової роботи є дослідження стану та перспектив розвитку пізнавального туризму. Об’єктом дослідження є пізнавальний туризм. Основною метою курсової роботи є дослідження розвитку, сучасного стану та перспектив розвитку пізнавального туризму. Завдання роботи полягає в: - дослідженні теоретичних засад пізнавального туризму та його зародження та розвитку в світі і в Україні; - аналізі сучасного стану пізнавального туризму в світі та пізнавального туризму на Україні; - визначенні умов розвитку пізнавального туризму в Україні; - аналізі матеріально-технічної і наукової бази пізнавального туризму в Україні; - означення шляхів удосконалення пізнавального туризму в Україні. Джерельна база складає 22 джерела, зокрема при написанні роботи були використані підручники «Історія туризму в Україні» , «Історія екскурсійної діяльності в Україні» , «Менеджмент туристичної індустрії» туристична статистика Держкомстату була взята з сайту державної туристичної адміністрації - http://tourism.gov.ua. Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку та списку використаних джерел. В роботі багато посилань

©: 2011-2022 infoworks.ru