Контрольная: Управління трудовими ресурсами (ID:33125)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управління трудовими ресурсами (Код работы:33125)

Информация о работе Раздел: Экономика труда
Вид работы: Контрольная
Объем: 19 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 33125
Добавлена: 05.10.2007
Просмотров: 344
Просмотр
«Управління трудовими ресурсами»
Содержание Вступ 3
1. Стратегічне значення менеджменту людських ресурсів 4
2. Планування трудових ресурсів 7
3. Навчання та підвищення кваліфікації трудових ресурсів 13
4. Управління трудовими стосунками 14
Висновок 18
Література 19
Продавец msoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы  тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
Просмотр Просмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Механізм та структура управління трудовими ресурсами

  ПЛАН ВСТУП…..……………………………………………………………………..с. 3 1. Поняття, предмет, методи та задачі управління трудовими ресурсами…………………………………………………………………..с. 6 1.1. Предмет і задачі управління трудовими ресурсами…...............................................………………..с. 6 1.2. Принципи, аспекти і методи управління трудовими ресурсами………………………………………………………………..с. 8 2. Механізм управління трудовими ресурсами………………………….......................................с. 11 2.1. Сутність кадрової політики в Україні……………..........с. 11 2.2. Організаційно-функціональна структура управління трудовими ресурсами………………………………..................с. 14 2.3. Закон України “Про зайнятість населення” – базис державної політики у сфері зайнятості……………............с. 18 3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів в системі управління трудовими ресурсами………………………………………...........................с. 26 4. Навчальні заклади, які забезпечують підприємства, установи та організації робочою силою. Роль МАУП у забезпеченні юридичних осіб кваліфікованою робочою силою……………………………………….................................с. 28 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с. 32 ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..…с. 34
 • Методи керування трудовими ресурсами

  План ВСТУП 3 1. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 5 1.1. Концепція керування персоналом 5 1.2. Етапи управління персоналом та методи їх втілення 7 2. КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВАТ "УЛЬТРАБУД" 28 2.1. Коротка характеристика і структура керування підприємством 28 2.2. Система і методи керування персоналом ВАТ "УЛЬТРАБУД" 37 ВИСНОВОК 44 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 46 ДОДАТОК 47 Основна мета написання даної курсової роботи є в дослідженні методів керування трудовими ресурсами на підприємствах в їх теоретичному викладанні, та на прикладі практичного застосування.. Ціль роботи обумовила ряд взаємозалежних задач курсового дослідження: 1. виявити основні етапи, що використовуються при керуванню трудовими ресурсами; 2. проаналізувати існуючі методи по керуванню персоналом підприємства; 3. на прикладі діючого підприємства розглянути систему керування трудовими ресурсами. Курсова робота складається з двох частин, у яких послідовно розкриваються основні методи керування трудовими ресурсами, вступу, висновків, використаної літератури та додатку.
 • Перспективи соціального партнерства в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 Перспективи соціального партнерства в Україні 4 Висновок 11 Список використаної літератури 12 Список використаної літератури 1.Данюк В.М., Петюх В.М. Менеджмент персоналу. – К., 2004. – 398 с. 2.Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. — К., 2005. — 359с. 3.Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. – К., 2003. – 224с. 4.Щокін Г.В. Теорія і практика управління персоналом. – К., 1998. – 256 с.
 • Управління ефективністю використання трудових ресурсів готельного комплексу

  Вступ 3 1. Роль ефективності праці та її складових у підвищенні ефективності діяльності підприємства 5 2. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 10 3. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів готельного комплексу 13 4. Аналіз факторів, які впливають на ефективність управління трудовими ресурсами 19 5. Пошук шляхів підвищення ефективності управління трудовими ресурсами 24 Висновки 35 Список використаної літератури 37
 • ОСНОВНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

 • Управління трудовими ресурсами

  1. Дайте визначення ринку праці. Якими принципами визначається його функціонування? 3 2. Виходячи з вимог структурної перебудови народного господарства України, обгрунтуйте основні напрямки розвитку трудових ресурсів 9 3. Сформулюйте основні напрямки державної політики зайнятості в Україні 13 4. Розкрийте зміст економічних, адміністративних і балансового методів управління трудовими ресурсами 20 5. Визначте приріст прихованого безробіття на основі наведених далі даних: кількість працюючих у легкій промисловості у році, що аналізується, склала 100 тис. чол. Продуктивність праці у порівнянні з попереднім роком знизилась на 13%. Коефіцієнт еластичності приросту прихованого безробіття у цій галузі становить 0,65 26 Література 27
 • Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві (на матеріалах УМГ «Київтрансгаз»)

  Вступ 5 Розділ 1. Науково-теоретичні основи аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами 8 1.1 Соціально-економічний зміст поняття «трудові ресурси» та управління трудовими ресурсами 8 1.2. Фактори, що впливають на рівень використання трудових ресурсів 21 Рис. 1.2. – Фактори впливу на продуктивність праці 24 1.3. Система показників для оцінки використання трудових ресурсів 25 1.4. Методика аналізу показників, що характеризує використання підприємства трудових ресурсів 32 Розділ 2. Аналіз та оцінка забезпечення УМГ „Київтрансгаз” трудовими ресурсами та їх вплив на обсяг виробництва 37 2.1. Загальна характеристика УМГ „Київтрансгаз” 37 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників УМГ „Київтрансгаз” за 2004-2006 рр. 45 2.3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 54 2.4. Аналіз ефективності систем оплати праці УМГ „Київтрансгаз” 73 Розділ 3. Вдосконалення управління трудовими ресурсами шляхом впровадження багатоступеневої системи оплати праці персоналу УМГ „Київтрансгаз” 83 3.1. Пропозиції щодо впровадження багатоступеневої системи оплати праці 83 3.2. Визначення соціальної та економічної ефективності запропонованих заходів 96 Висновки 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114Вступ 5 Розділ 1. Науково-теоретичні основи аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами 8 1.1 Соціально-економічний зміст поняття «трудові ресурси» та управління трудовими ресурсами 8 1.2. Фактори, що впливають на рівень використання трудових ресурсів 21 Рис. 1.2. – Фактори впливу на продуктивність праці 24 1.3. Система показників для оцінки використання трудових ресурсів 25 1.4. Методика аналізу показників, що характеризує використання підприємства трудових ресурсів 32 Розділ 2. Аналіз та оцінка забезпечення УМГ „Київтрансгаз” трудовими ресурсами та їх вплив на обсяг виробництва 37 2.1. Загальна характеристика УМГ „Київтрансгаз” 37 2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників УМГ „Київтрансгаз” за 2004-2006 рр. 45 2.3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 54 2.4. Аналіз ефективності систем оплати праці УМГ „Київтрансгаз” 73 Розділ 3. Вдосконалення управління трудовими ресурсами шляхом впровадження багатоступеневої системи оплати праці персоналу УМГ „Київтрансгаз” 83 3.1. Пропозиції щодо впровадження багатоступеневої системи оплати праці 83 3.2. Визначення соціальної та економічної ефективності запропонованих заходів 96 Висновки 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114
 • Завдання, принципи, аспекти, зміст управління персоналом.

  Вступ 3 1.Завдання, принципи, аспекти, зміст управління персоналом. 4 2. Етапи управління трудовими ресурсами 5 3. Планування потреби, набір в трудових ресурсах 7 Висновки 13 Список використаної літератури 14 Вступ 3 1.Завдання, принципи, аспекти, зміст управління персоналом. 4 2. Етапи управління трудовими ресурсами 5 3. Планування потреби, набір в трудових ресурсах 7 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • Функції менеджменту щодо управління персоналом

  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 4 2. СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9 3. СУТЬ МОТИВАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 12 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 17 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 4 2. СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9 3. СУТЬ МОТИВАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 12 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 17 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
 • Управління людськими ресурсами як сучасна технологія в менеджменту персоналу

  ВСТУП 1.Особливості і недоліки традиційних методів управління персоналом 2.Перетворення управління персоналом в управління людськими ресурсами 3.Відмінності управління людськими ресурсами від управління персоналом 4.Недоліки управління людськими ресурсами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ©: 2011 infoworks.ru