Заказать реферат

Курсовая: Захист прав людини в праві ЄС (ID:24287)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Захист прав людини в праві ЄС (Код работы:24287)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 24287
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 746
Просмотр
«Захист прав людини в праві ЄС»
СодержаниеВступ 2

1. Правове оформлення захисту прав людини в Європейському Союзі (ЄС) 3

2. Система захисту прав людини у рамках Ради Європи 9

3. Європейський суд з прав людини та процедура звернення до цієї інстанції 17

4. Співвідношення правової регламентації захисту прав людини ЄС і Ради Європи 21

5. Захист прав людини в рамках євроінтеграції України 26

Висновки 33

Список використаних джерел 34
Литература1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950.
2. Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000.
3. Європейська соціальна хартія від 18.10.1961 (у перегляді від 03.05.1996).
4. Програма інтеграції України до Європейського Союзу від 14.09.2000.
5. Закон України Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 18.03.2004.
6. План дій Україна - Європейський Союз (схвалено Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом 21.02.2005 р.).
7. Буроменський М. Звернення до Європейського Суду з прав людини: практика Суду і особливості українського законодавства. - Х.: Фоліо, 2000.
8. Василенко С.Д. Європейський вибір України: Монографія. – Одеса: Видавінформ ОНМА, 2003.
9. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (1993-2003 рр.). - Х.: Консум, 2003.
10. Головатий А.П. Захист прав і свобод людини в ЄС. - Львів: Просвіта-ХХ, 2005.
11. Европейський Союз: Справочник- путеводитель. - М.: Дел.лит., 2003.
12. Європейський Суд з прав людини: організація, діяльність, процес. / За ред. В.В.Лутковської - К.: Праксіс, 2005.
13. Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К., 2000.
14. Карпачова Н. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на представленні у Верховній Раді України щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (18 квітня 2003 року, м.Київ) // Голос України. - 2003. - 10 черв. - С.10-11.
15. Крапивін О.В., Тодоров І.Я. Євроатлантична інтеграція України: Навч. посібник. – Донецьк: ДНУ, 2007.
16. Сергієнко М. Інститут захисту прав і свобод людини в законодавчій базі ЄС. // Вісник ЄС. - 2004. - №1. - С. 8-10.
17. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським Судом з прав людини та судами України: Навч. посібник / Під ред. В.М. Карпунова. - Луганськ: ЛДУВС, 2006.
18. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: Монографія. – Донецьк: ДНУ, 2006.
19. Чиркашин В.В. Рада Європи і права людини. // Україна і ЄС. - Вип. 2. - 2002. - С. 16-20.
Дополн. информация3140
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Захист прав людини у світлі європейських стандартів

  Вступ 3 1. Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні 5 2. Основні положення Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 20 3. Порядок звернення до європейського суду з прав людини 26 Висновки 29 Література 31
 • Захист прав людини у світлі європейських стандартів

  Вступ 3 1. Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні 5 2. Основні положення Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 20 3. Порядок звернення до європейського суду з прав людини 26 Висновки 29 Література 31
 • Загальна характеристика Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і Протоколів до неї

  Вступ 2 Розділ І. Захист прав людини і її основоположних свобод в Європейському Союзі 4 Розділ ІІ. Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї 10 2.1 Формування змісту і процес прийняття Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 10 2.2 Характеристика основних норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Протоколів до неї та її контрольного механізму 14 2.3 Нова реформа - Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 25 Висновки 27 Список використаних джерел 28
 • Захист прав людини у період збройних конфліктів

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 Поняття та становлення механізму захисту прав людини у період збройних конфліктів 1.1. Становлення міжнародно-правових норм, що регулюють захист прав людини в період збройних конфліктів 1.2. Міжнародно-правові органи по захисту прав людини в період збройних конфліктів 1.3. Механізми забезпечення захисту прав та свобод людини Р О З Д І Л 2 Особливості захисту прав окремих категорій населення у період збройних конфліктів 2.1. Захист поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії 2.2. Захист учасників збройних конфліктів 2.3. Захист цивільного населення 2.4. Захист жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру Р О З Д І Л 3 Міжнародна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.1. Правові обмеження засобів і методів ведення збройної боротьби 3.2. Індивідуальна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів 3.3. Колективна відповідальність за порушення прав людини в період збройних конфліктів В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"
 • Стан прав людини в сучасній Україні

  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25
 • Основні права людини

  Вступ 3 Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5 1.1. Історія ідеї прав людини. 5 1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8 Розділ ІІ. Основні права людини 11 2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11 2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15 2.3. Система прав дитини. 22 Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24 3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24 3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27 3.3. Міжнародний захист прав людини. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

  Вступ Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 1.1. Поняття цивільно-правового захисту 1.2. Поняття форм і способів захисту цивільних прав 1.3. Суб’єктивне право на захист Розділ ІІ. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ У ЗАРУБІЖНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 2.1. Захист цивільних прав у Російській Федерації 2.2. Форми і способи захисту цивільних прав у Республіці Молдова 2.3. Органи, що займаються захистом суб’єктивних цивільних прав у зарубіжних країнах Розділ ІІІ. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 3.1. Форми захисту цивільних прав за законодавством України 3.2. Способи цивільно-правового захисту 3.3. Строки і терміни захисту цивільних прав Висновки Список використаних джерел та літератури
 • Реалізація в нормах права Особливої частини КК України завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громадянина

  Вступ 2 І. Правове забезпечення охорони прав та свобод людини та громодянина в Кримінальному кодексі України 4 1.1 Розробка охорони конституційних прав і свобод в проекті Кримінального кодексу України 4 1.2 Захист та охорона прав та свобод як одне з пріоритетних завдань Кримінального кодексу 7 ІІ. Реалізація в нормах Особливої частини ККУ завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громодянина 10 2.1 Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина в Особливій частині ККУ 10 2.2 Захист прав і свод людини і громадянина на прикладі аналізу порушення авторських і суміжних прав за нормами ККУ 15 Висновки 20 Список використаних джерел 22
 • Міжнародні стандарти прав людини в правовій системі україни

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ 5 1.1. Становлення міжнародного права в галузі прав людини 5 1.2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 8 1.3. Конвенція про захист прав людини та основних 13 2. МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОВІТНІХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 16 2.1. Історична довідка про інститут Омбудсмена 16 2.2. Правозахисний рух та становлення інституту Омбудсмена в Україні 17 2.3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 19 2.4. Уповноважений з прав людини Європейського Союзу 23 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

©: 2011-2020 infoworks.ru