Заказать реферат

Отчет по практике: Звіт з практики (спеціальність бухгалтерський облік) (ID:50092)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Звіт з практики (спеціальність бухгалтерський облік) (Код работы:50092)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Отчет по практике
Объем: 45 стр.
Цена: 225 грн.
Код работы (ID): 50092
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1092
СодержаниеЗміст


ВСТУП 3
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика базового
підприємства 4
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку та характеристика
облікової політики підприємства 28
Розділ 3. Методика обліку, контролю, аналізу і аудиту доходів
та фінансових результатів 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. пос. – К.:
МАУП, 2000. – 152с.КНЕУ, 2004 – 132с.
2. Ковалев А.И., Привалов В.П. “Анализ финансового
состояния предприятия ” издание 2-е, переработанное и
даполненое. М. Центр экономики и маркетинга, 2006-192 с.
3. Полозенко Д., Варгіч С. “Банкрутство і шляхи його
подолання” // вісник НБУ – 2007 № 10 – С. 59.
4. Правова база з питань банкрутства суб’єктів
господарювання. Збірник нормативних актів. – К.: Атака. –
2005. – 224 с.
5. Раєвнєва О.В., Андрєєва В.М., Берест М.М.
Формування поведінки неплатоспроможності
підприємства// Фінанси України. –
2004. - № 4. – с. 25
6. Терещенко О. “Санація підприємства у світі нового
законодавства про фінансову неспроможність” // економіка
України – 2000 №11 – . 31с.
7. Терещенко О. “Фінансово санація і банкрутство
підприємств” – навчальний посібник – Київ КНЕУ, 2005 – 412
с.
8. Финансовый менеджмент /Под ред. Е.С.Стояновой –
М.:Перспектива, 2006, 656 с.
9. Финансовый менеджмент: теория и практика /под
ред.Стояновой.-М.;Перспектива,2006 - 405с
10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий –
М.: Инфра –
М, 2004 - 343 с.
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Звіт з практики бухгалтера

  Ознайомлення із структурою підприємства. 2 Облік основних засобів, МШП. 2 Облік коштів і розрахункових операцій. 5 Облік запасів. 7 Облік витрат. 8 Облік доходів від реалізованої продукції. 9 Облік праці і зарплати. 10 Облік власного капіталу. 11 Звітність підприємства. 12 Аналіз фінансово-господарської діяльності. 13 Основи автоматизованого ведення бухгалтерського обліку в умовах підсистеми «Бухгалтерський облік в АСУ». 17 Аудит бухгалтерського обліку. 19 Додатки. 22
 • ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)

  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85
 • Звіт з практики (облік і аудит)

  ВСТУП 3 1 Ознайомлення з виробничо-господарською діяльність підприємства та організацією обліку 4 2 Облік власного капіталу 6 3 Облік грошових коштів та розрахунків 9 4 Облік оплати праці та страхування 13 5 Облік виробничих запасів 16 Кредит 17 6 Облік основних засобів та інших необоротних активів 19 7 Облік довгострокових і поточних зобов’язань 23 8 Облік витрат 26 9 Облік готової продукції та її реалізації 30 10 Облік доходів та результатів діяльності 32 11 Автоматизація обліку на підприємстві 35 12 Звітність 39 Висновки та пропозиції 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 Додатки
 • "Звіт з практики (бухгалтерський облік) на прикладі ТОВ ""Растр-Альфа"""

  ВСТУП 3 1 Організаційно-економічна структура підприємства 4 2 Організація та ведення економічних служб 12 3 Організація та ведення обліку на підприємстві 15 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНО ЛІТЕРАТУРИ 24 Додаток А 27 Додаток Б 29 Додаток В 30
 • Звіт з практики (облік і аудит) (на прикладі будівельного підприємства)

  ВСТУП 3 1. Ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємства та організацією обліку 4 2. Облік власного капіталу 7 3. Облік грошових коштів та розрахунків 10 4. Облік оплати праці та страхування 15 5. Облік виробничих запасів 18 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 22 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 25 8. Облік витрат 28 9. Облік готової продукції та її реалізації 32 10. Облік доходів та результатів діяльності 34 11. Автоматизація обліку на підприємстві 38 12. Звітність 41 Висновки і пропозиції 45 Перелік літератури 47 ДОДАТКИ 49
 • Бухгалтерський облік

  1.Облік розрахунків з покупцями і замовниками 3 2. Порядок визначення фінансових результатів 8 3.Бухгалтерський облік як наука і його зв’язок з іншими науками 13 Список літератури 20
 • Облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності (на прикладі ВАТ "...")

  Вступ 3 1. Економічна сутність доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 14 4. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від звичайної діяльності 21 4.1. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від операційної діяльності 21 4.2. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансової діяльності 23 4.3. Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів від інвестиційної діяльності 24 5. Шляхи вдосконалення обліку доходів, витрат і фінансових результатів 29 Висновки 39 Література 43 Додаток 1. Методика визначення фінансових результатів 48 Додаток 2. Показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності і рентабельності ВАТ „...” в 2001-2003 рр. 49 Додаток 3. Класифікація доходів за видами діяльності 50 Додаток 4. Призначення субрахунків для відображення інформації, яка використовується при аудиті обліку доходів 51 Додаток 5. Річний звіт ВАТ „...” за 2002-2003 рр. 52
 • ЗВІТ з практики бухоблік

  1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства ТОВ „Назва” 3 2. Облік основних засобів 8 3. Облік формування і використання запасів 15 4. Касові операції і операції з поточними рахунками 18 5. Облік дебіторської заборгованості та короткострокових зобов'язань 21 6. Облік використання трудових ресурсів і фонду оплати праці 24 7. Облік доходів і витрат 26 8. Облік формування капіталу і розподілу прибутку 27 9. Облік валових доходів і витрат 30 10. Загальний відділ бухгалтерії 31 Висновок 34 Список використаних джерел 35 Додатки 37-69
 • Звіт Про проходження виробничої переддипломної практики в ВАТ "Коломийська друкарня ім. Шухевича"

  1. Аналіз господарської діяльності З 1.1. Аналіз виконання плану по продукції. З 1.2 Аналіз ефективності використання основних фондів. 4 1.3. Аналіз використання трудових ресурсів. 5 1.4. Аналіз собівартості продукції. 7 1.5 Аналіз плану по прибутку і рентабельності. 9 1.6 Аналіз фінансового стану підприємства. 12 2. Фінансування і кредитування. 14 2.1 Функції і структура фінансового відділу. 14 2.2 Доходи підприємств. 15 2.3 Рентабельність, показники рентабельності. Облік капітальних вкладень. 17 2.4. Організація нормування оборотніх засобів. 18 2.5 Операції затрат підприємства. 20 2.6. Порядок платежів. 21 2.7 Кредитування підприємств. 22 3. Бухгалтерський облік. 25 3.1. Облік грошових та розрахункових операцій. 25 3.2. Прибуток підприємства. 27 3.3. Звітність промислових підприємств. 29 3.4. Облік імпортно-експортних операцій. 33
 • Юридична спеціальність - нотаріус

  Зміст Вступ 3 1. Юридична спеціальність - нотаріус 4 Висновок 7 Література 8

©: 2011-2022 infoworks.ru