Заказать реферат

Диплом: Принципи навчання (ID:50357)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Принципи навчання (Код работы:50357)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Диплом
Объем: 63 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 50357
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1634
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА 5
1.1. Класики педагогічної думки про суть та значення принципів навчання 5
1.2 Теоретичний аналіз сучасних принципів навчання 7
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 17
2.1 Реалізація принципів навчання на уроках читання 17
2.2 Реалізація принципів навчання на уроках математики 28
2.3 Реалізація принципів навчання на уроках рідна мова 35
2.4 Реалізація принципів навчання на уроках природознавства 44
2.5 Реалізація принципів навчання на уроках фізичного навчання 55
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 61
ДОДАТКИ 63
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч. посібник - К.: Веселка, 1998. - 333 с.
2. Боровская Л.А. Экологическая направленность натуралистической экскурсии в условиях города // Начальная школа. - 1991. - №8. - С. 46-48.
3. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г. Рідна мова. 4 клас. Частина ІІ.-К.: Освіта, 1996.-142с.
4. Вашуленко М.С. Українська мова 3 клас.-К.: Освіта, 1996.-123с.
5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Методика, обучение. - М.: Вентана-Граф, 2005.
6. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів. — К., 1998.
7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник.-К.:Академія,2001.- 576 с.
8. Герасимов В.П. Весенняя зоологическая экскурсия // Начальная школа. - 1981. - №5. - С. 33-37.
9. Герасимов В.П. Зимние экскурсии в природу // Начальная школа. - 1981. - №2. - С. 35-36.
10. Гирусов Э.В. Экологическое сознание как условие оптимизации взаимодействия общества и природы. // Философские проблемы глобальной экологии. - М., 1983.
11. Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1984.
12. Григорьянц А.Г., Малкина Л.Г. Ознакомление с окружающим миром. Книга для учителя. - Ташкент, 1987.
13. Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю. Воспитание экологической культуры у детей и подростков: Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2001. - 64 с.
14. Деревянко В.А., Савельева С.С., Бабанский И.Т. Уроки экологического творчества. // Начальная школа. - 2000, №12, - С. 40-44.
15. Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання. Початкова школа №11.-К.: «Початкова школа», 2005.-с.5-3.
16. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури.- Тернопіль: Астон, 2005.-311с.
17. Кондратюк О. Інноваційні технології в початковій школі.-К.: Шк. Світ, 2008.-250с.
18. Підласий І.П. Критерії ефективності сучасного уроку. К. – Педагогічна думка. – 2003.
19. Пєхота О.М. Освітні технології.-К., 2001.-255с.
20. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- К.: А. С. К., 2006.-192с.
21. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. К.: «Початкова школа». - 2006.-429с.
22. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Основи, 2001. – 466 c.
23. Словник іншомовних слів/ Уклад.:С.М. Морозов, Л.М Шкарапута. – К.: Наук думка 2000.-775с.
24. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п’яти томах. Том 3.-К.: «Радянська школа», 1997.-670с.
25. Ушинський К.Д. Пед. твори: В 6т. – М., 1989. – Т.4. – С.18.
26. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге. К.: «Академвидав», 2006. – 264-271с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Сутність процесу навчання

  Вступ 3 Розділ 1. Структура та організація процесу навчання 4 1.1. Основні функції та компоненти процесу навчання 4 1.2. Структура процесу навчання 13 1.3. Оптимізація процесу навчання 20 1.4. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі 21 Розділ 2. Закономірності та принципи навчання 23 2.1. Закономірності навчання 23 2.2. Принципи навчання 25 Висновки 30 Список використаної літератури 31-32 Мета роботи: дослідити методи та сутність навчання шкільним дисциплінам, дати загальну характеристику. Предметом дослідження є типологія методів навчання шкільним дисциплінам в школі та структура навчального процесу. Практичне значення - найголовніше завдання вчителя в будь-якій ситуації - створити в класі творчу атмосферу, більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність цього процесу. Це насамперед не насильне навчання, а заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини. Завершується робота висновками, в яких висвітлюються головні особливості процесу навчання та специфіка методів навчання, узагальнюється все вище зазначене, а також подається список використаної літератури.
 • Педагогічні аспекти електронного (дистанційного) навчання з точки зору зарубіжних досладників

  Зміст Вступ 3 1. Педагогічні аспекти електронного (дистанційного) навчання з точки зору зарубіжних дослідників 4 1.1. Електронне (дистанційне) навчання 4 1.2. Сутність дистанційного навчання 6 1.3. Перевага дистанційного навчання 9 2. Дидактичні принципи дистанційної освіти 14 2.1. Принципи дистанційної освіти 14 2.2. Підходи до визначення дидактичних принципів 15 2.3. Додаткові принципи 19 3. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні 24 3.1. Дистанційна освіта за кордоном 24 3.2. Дистанційна освіта в Росії 28 Висновок 36 Список використаної літератури 37
 • Диференційований підхід в навчанні

  ВСТУП 3 Розділ 1. Реалізація процесу навчання на сучасному етапі 4 1.1. Принципи процесу навчання 4 1.2. Поняття диференційованого навчання, види диференціації 6 Розділ 2. Організація навчання на основі диференціації 9 2.1. Врахування особливостей учнів при диференційному навчанні.13 2.2. Технологія різнорівневого навчання 10 2.3. Оцінювання при диференційованому навчанні 12 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16 (20 джерел)
 • Розвиток вітчизняної методики і психології навчання іноземних мов у II половині 20 ст.

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Евоюція методів навчання іноземних мов 6 1.1 Перекладні методи навчання іноземних мов 6 1.2 Методи періоду реформ 8 1.3 Загально-дидактичні принципи навчання іноземної мови 12 Розділ ІІ. Розвиток методології навчання іноземних мов у другій половині ХХ століття 20 2.1 Етапи розвитку методів навчання іноземних мов у вітчизняній науці 20 2.2 Розробка теорії навчання іноземних мов вченими другої половини ХХ століття 22 2.4 Розвиток психології та її вплив на формування методики навчання іноземних мов у другій половині ХХ століття 32 Розділ ІІІ. Сучасні інтенсивні методики навчання іноземних мов 39 Висновки 44 Список використаних джерел 47
 • Технологія компютерного навчання

  Вступ 4 1. Персональний комп’ютер як засіб навчання 6 2. Комп'ютерне навчання 7 3. Методи та принципи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера 9 4. Програмне забезпечення як чинник вибору оптимального варіанта навчання на комп’ютері 12 Висновки 15 Література 16Вступ 4 1. Персональний комп’ютер як засіб навчання 6 2. Комп'ютерне навчання 7 3. Методи та принципи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера 9 4. Програмне забезпечення як чинник вибору оптимального варіанта навчання на комп’ютері 12 Висновки 15 Література 16
 • Навчання письму в англійській мові

  Вступ.....Частина 1 . Загальне визначення письма, як вид мовленнєвої діяльності..... 1.1 Загальне визначення письма. 1.2 Лінгвопсихологічні особливості письма.. 1.3 Цілі та принципи навчання письма... Частина 2 . Методи та прийоми навчання письма на початковому етапі.. 2.1. Лінгвістичний матеріал для письма. 2.2. Типологія вправ для навчання письма.. 2.3. Навчання графіки... 2.4. Навчання орфографії. Висновки.. Бібліографія..Вступ.....Частина 1 . Загальне визначення письма, як вид мовленнєвої діяльності..... 1.1 Загальне визначення письма. 1.2 Лінгвопсихологічні особливості письма.. 1.3 Цілі та принципи навчання письма... Частина 2 . Методи та прийоми навчання письма на початковому етапі.. 2.1. Лінгвістичний матеріал для письма. 2.2. Типологія вправ для навчання письма.. 2.3. Навчання графіки... 2.4. Навчання орфографії. Висновки.. Бібліографія..
 • Принципи навчання їх характеристика

  ПЛАН ВСТУП 3 1. ПРИНЦИП НАОЧНОСТІ 4 2. ПРИНЦИП ПОСИЛЬНОСТІ, ДОСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ І ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 5 3. ПРИНЦИП МІЦНОСТІ І ҐРУНТОВНОСТІ ЗНАНЬ 6 4. ПРИНЦИП СВІДОМОСТІ 7 5. ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ 9 6. ПРИНЦИП АКТИВНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ НАВЧАННЯ. 10 7. ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТІ І ПОСЛІДОВНОСТІ 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
 • Оптимізація процесу навчання

  Вступ ......................................................................... 3 1. Процес навчання ......................................... 6 1.1. Поняття процесу навчання ..................................... 6 1.2. Основи удосконалення, оптимізації й раціоналізації процесу навчання у сучасній школі .. 9 2. Методи оптимізації процесу навчання ............. 13 2.1. Підвищення ціленаправленості і посилення мотивації навчання ................................................ 13 2.2. Підвищення інформативної ємкості змісту уроків й активізація процесу навчання ............................ 16 2.3. Удосконалення форм навчання та використання комп'ютерів ........................................................ 20 3. Основні шляхи оптимізації сучасного уроку ..... 23 Висновки .................................................................. 31 Література ............................................................. 32
 • Психологічна характеристика процесу навчання

  Вступ 3 Розділ І. Педагогічний процес як цілісна система психології навчання 6 1.1. Особливості структури теорії навчання 6 1.2. Методологічні основи процесу навчання 12 1.3.Теорія поетапного формування розумових дій та їх психологічна характеристика 20 Розділ ІІ. Соціально-психологічні механізми навчання. 26 2.1. Суть евристичних методів пізнання та їх роль в дослідженнях 26 2.2. Поняття про навчальний модуль та сутність модульно-розвиваючого навчання 34 2.3. Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів та контекстне навчання як метод активного навчання 41 Висновки 45 Список використаної літератури 49 Додатки 51
 • Методика використання педагогічних технологій на заняттях

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ І ЗАДАЧІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 6 1.1. Поняття задач виробничого навчання, їх загальна характеристика 6 1.2. Словесні методи вирішення задач виробничого навчання 7 1.3. Система практичних методів вирішення задач виробничого навчання 11 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 13 2.1. Наочні методи вирішення задач виробничого навчання виробничого навчання 13 2.2. Вправи - основний метод вирішення задач виробничого навчання 19 2.3. Новітні технології проведення сучасного уроку 23 виробничого навчання 23 2.4. Сучасні технології навчання 28 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 35

©: 2011-2022 infoworks.ru