Заказать реферат

1) Экономика предприятий водоснабжения и водоотведения., (Курсовая, 27 стр.)
2) Планирование выпуска продукции на предприятии, (Курсовая, 33 стр.)
3) Бизнес-план введения нового вида продукции, (Курсовая, 47 стр.)
4) Порядок формування нішових стратегій підприємства., (Диплом, 51 стр.)
5) ПП Цегельський, (Отчет по практике, 23 стр.)
6) Прийняття управлінських рішень стосовно підняття прибутковості підприємства, (Диплом, 56 стр.)
7) Основные показатели деятельности предприятий общественного питания. Планирование производственной программы общественного питания, (Курсовая, 24 стр.)
8) Поиск путей улучшения финансового состояния предприятия на основании факторного анализа, (Курсовая, 41 стр.)
9) Себестоимость услуг и их оптимизация на предприятии ресторанно-гостиничного бизнеса, (Диплом, 89 стр.)
10) Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці, (Курсовая, 35 стр.)
11) Основний капітал методи, способи, та прийом натуральної та вартісної оцінки, (Диплом, 75 стр.)
12) Аналіз фінансового стану підприємства ДП АТП-6 ВАТ Міськбудтранс та планування руху грошових коштів, (Курсовая, 23 стр.)
13) Продуктивність праці, (Диплом, 54 стр.)
14) Определение безубыточности и эффективности работы предприятия, (Курсовая, 27 стр.)
15) Предпринимательство и предпринимательствая деятельность, (Курсовая, 35 стр.)
16) Бизнес-план ООО СИбирская кухня, (Диплом, 120 стр.)
17) Продуктивнiсть працi: сутнiсть i значення. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці. Програми управління продуктивністю праці на підприємс, (Контрольная, 18 стр.)
18) Відкриття діагностичного центру МРТ ІКТ, (Контрольная, 24 стр.)
19) Створення патентного бюро, (Контрольная, 14 стр.)
20) Створення рекрутингового агентства, (Контрольная, 21 стр.)
21) Створення технопарку в м.Одесса, (Контрольная, 18 стр.)
22) Створення магазину товарів для немовлят, (Контрольная, 26 стр.)
23) Створення рибного господарства в Києвській області, (Контрольная, 15 стр.)
24) ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, (Доклад, 10 стр.)
25) МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ, (Доклад, 10 стр.)
26) КОНТРОЛІНГ – СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, (Доклад, 10 стр.)
27) УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА, (Доклад, 10 стр.)
28) ПОКАЗНИКИ І КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЕТАПІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, (Доклад, 10 стр.)
29) МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА, (Доклад, 10 стр.)
30) Проблемы становления и развития предпринимательства в России, (Курсовая, 34 стр.)
31) Компания по производству воздушных шариков «Европа Уно трейд», (Курсовая, 29 стр.)
32) Експрес-оцінка фінансового стану підприємства та прогнозування балансу підприємства на прикладі (ВАТ " Західенергомонтажвентиляція".), (Курсовая, 48 стр.)
33) Оптимизация производственной структуры предприятия ООО «Завод Дальрыбтехцентр», (Курсовая, 43 стр.)
34) Организация предпринимательской деятельности, (Реферат, 14 стр.)
35) бизнес-план, (Курсовая, 46 стр.)
36) Функционально–стоимостной анализ отдела закупок ОАО Сибсельмаш, (Курсовая, 35 стр.)
37) Управління малим підприємством, (Курсовая, 37 стр.)
38) Контрольная экономика предприятие, (Реферат, 21 стр.)
39) Аналіз зобов’язань підприємтва, (Курсовая, 33 стр.)
40) Распределение обьязаностей и ответственности за стратегическое планирование по уровням управления в компании, (Реферат, 19 стр.)
41) Разработка бизнес-плана модернизации материально-технической базы или создания производственного участка, (Курсовая, 36 стр.)
42) Экономия рабочего времени персонала с целью повышения эффективности управления предприятием, (Курсовая, 47 стр.)
43) Анализ взаимодействия предприятия с поставщиками товарно-сырьевых ресурсов ООО МегаСтрой-Ка, (Диплом, 49 стр.)
44) Розрахункова робота по виробничому підприємству, (Курсовая, 36 стр.)
45) Аналіз собівартості продукції, (Курсовая, 34 стр.)
46) Методика складання звіту про рух грошових коштів, (Исследование, 19 стр.)
47) Оперативний аналіз реалізації та рентабельності продукції, (Курсовая, 50 стр.)
48) Заробітна плата та її вдосконалення в сучасних економічних умовах, (Курсовая, 35 стр.)
49) Заробітна плата та її вдосконалення в сучасних економічних умовах, (Курсовая, 44 стр.)
50) ОЦІНКА ФІНАНСІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, (Диплом, 122 стр.)
51) 1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела 2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення і використання 3. Показники фінансового стану підприємства, (Контрольная, 15 стр.)
52) Принципи та форми раціональної організації виробництва 2. Посередницька діяльність як різновид підприємництва 3. Спрацювання та форми відтворення основних фондів, (Контрольная, 16 стр.)
53) Планування діяльності підприємства, (Контрольная, 20 стр.)
54) Маркетингова діяльність підприємства, (Курсовая, 30 стр.)
55) Без названия..., (Материал, 64 стр.)
56) Фінансовий аналіз підприємства (ТОВ "Ігрові технології"), (Отчет по практике, 24 стр.)
57) Загальний аналіз підприємства (за матеріалами ТОВ "Моноліт-1"), (Отчет по практике, 28 стр.)
58) Формування оборотних активів підприємства та ефективність їх використання (за матеріалами АТ "АСТА"), (Диплом, 95 стр.)
59) Ефективність використання основних засобів виробництва, (Диплом, 110 стр.)
60) Організація оплати праці на підприємстві (за матеріалами ДП "Такі Справи"), (Диплом, 70 стр.)
61) Організація фінансової діяльності на підприємстві (за матеріалами ВАТ "ЛЕМКАР"), (Диплом, 95 стр.)
62) Особливості формування, розподілу та використання прибутку підприємства (на матеріалах ЗАТ "Юність"), (Диплом, 78 стр.)
63) Собівартість продукції та її вплив на формування прибутку (за матеріалами ТОВ "Кард-Системз"), (Диплом, 130 стр.)
64) Організація фінансування відтворення основних засобів на підприємстві (за матеріалами ВАТ "Лемкар"), (Курсовая, 50 стр.)
65) Управління рухом грошових коштів на підприємстві (за матеріалами ТОВ "Векма"), (Диплом, 95 стр.)
66) Управління формуванням товарних запасів на підприємстві (за матеріалами ПП "Валанд"), (Диплом, 110 стр.)
67) Організація оплати праці на підприємстві (за матеріалами ВАТ "Оратів ХПП"), (Диплом, 110 стр.)
68) Аналіз діяльності підприємства (за матеріалами ДВАТ "Шахта ім. Артема"), (Диплом, 85 стр.)
69) Управління технічною базою підприємства (за матеріалами ТОВ "Біотрейд НДК"), (Диплом, 115 стр.)
70) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
71) Собівартість продукції та шляхи її зниження, (Реферат, 15 стр.)
72) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
73) Без названия..., (Контрольная, 13 стр.)
74) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
75) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
76) Без названия..., (Контрольная, 11 стр.)
77) Дебіторська заборгованість підприємства, (Реферат, 22 стр.)
78) Без названия..., (Контрольная, 27 стр.)
79) Загальна характеристика підприємства (на прикладі ЖЕК №1101, (Контрольная, 18 стр.)
80) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
81) Без названия..., (Контрольная, 6 стр.)
82) Без названия..., (Контрольная, 12 стр.)
83) Без названия..., (Контрольная, 22 стр.)
84) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
85) Без названия..., (Контрольная, 10 стр.)
86) Без названия..., (Контрольная, 8 стр.)
87) Без названия..., (Контрольная, 20 стр.)
88) Аналіз податку на прибуток підприємства (На прикладі ТОВ "Ексінет"), (Курсовая, 28 стр.)
89) Реструктуризація підприємства, (Контрольная, 12 стр.)
90) Без названия..., (Контрольная, 15 стр.)
91) Прибуток: його створення та розпроділ, (Реферат, 15 стр.)
92) Планування на підприємстві, (Контрольная, 11 стр.)
93) Аналіз структури витрат на підприємстві (за матеріалами ЗАТ "Ідеал"), (Реферат, 12 стр.)
94) Технологічний процес на підприємстві, (Реферат, 21 стр.)
95) Управління ремонтним господарством, (Контрольная, 12 стр.)
96) Організація заробітної плати, (Контрольная, 8 стр.)
97) Аналіз діяльності підприємства (за матеріалами ПП "Moon Fox"), (Отчет по практике, 20 стр.)
98) Економіка ЗРГ, (Контрольная, 9 стр.)
99) Без названия..., (Контрольная, 16 стр.)
100) Економіка ЗРГ, (Контрольная, 11 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 1128
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru