Заказать реферат

Реферат: формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти (ID:40234)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти (Код работы:40234)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Реферат
Объем: 30 стр.
Цена: 16 грн.
Код работы (ID): 40234
Добавлена: 13.11.2009
Просмотров: 408
Дополн. информацияАВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
цена 15 грн
ПродавецСергей Шевела
Примечание от продавца работы Варіанти оплати: 1) через ПриватБанк» 2) поповнення рахунку оператора «Київстар» (067)5874119 Деятельность осуществляется на основании свидетельства о регистрации СПД
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Економіка праці

  1. Реформування системи освіти. Система безперервної освіти 3 2. Посадова інструкція 5 Список літератури 9
 • Сучасні проблеми гуманізації освіти та виховання

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Гуманізація українського суспільства та сучасні проблеми вищої освіти 4 2. Основні психологічні компоненти гуманізації освіти та виховання 8 3. Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України 12 ВИСНОВОК 14 Список використаних джерел 15
 • План-конспект книги Бабанського Ю.К. «Педагогіка вищої школи»

  Вступ 2 Розділ І. ВУЗІВСЬКА ПЕДАГОГІКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 3 1.1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 3 1.2. Специфічні риси вузівської підготовки (на прикладі педагогічної освіти) 6 Розділ ІІ. ДЕЯКІ ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СПЕЦІАЛІСТА В УМОВАХ ВУЗУ 9 2.1. Передумови виховання студентів у вузі 9 2.2. Педагогічні проблеми адаптації студентства та психологічна компетенція викладача 12 2.3. Особливості формування особистості спеціаліста 14 Література 18
 • Патріотичне виховання молодших школярів засобами громадянської освіти

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Патріотичне виховання молодших школярів як педагогічна проблема…………………………………………………………………………...8 1.1. Проблема патріотичного виховання у сучасній педагогічній літературі...8 1.2. Теоретична основа патріотичного виховання школярів…………………16 Розділ 2. Шляхи реалізації патріотичного виховання засобами громадянської освіти. 23 2.1. Патріотичне виховання на уроках громадянської освіти………………...23 2.2. Патріотичне виховання в позаурочній діяльності ………………………..28 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 47
 • Формування екологічної культури учнів у педагогічному процесі

  Вступ 3 І. Структура екологічної освіти 4 1.1. Поняття екологічної культури 4 1.2. Завдання і принципи екологічного виховання учнів 8 II. Виховання екологічних вмінь та навиків у школярів 12 ІІІ. Виховання екологічної культури на уроках та в позаурочній роботі 16 3.1. Міжпредметні зв’язки в екологічній освіті учнів 16 3.2. Шляхи формування екологічної культури в процесі виховання та навчання 19 Висновки 24 Література 26
 • Управління трудовими ресурсами

  1. Дайте визначення демографічної політики. У чому полягають її основні завдання? 3 2. Розкрийте характер впливу ринкових відносин на ефективність використання трудового потенціалу, продуктивність та якість праці, ставлення людей до трудової діяльності 8 3. Наведіть правову, економічну і організаційну основи реалізації безперервної загальної та професійної освіти в Україні 14 4. Зазначте особливості та види зайнятості населення в умовах ринкової економіки. Які механізми управління нею? 20 5. Вирішіть ситуацію. Чи завжди відносно низький рівень зайнятості населення регіону свідчить про умови формування додаткової робочої сили? Якщо ні, то поясніть чому 26 Література 29
 • Патріотичне виховання школярів

  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади патріотичного виховання школярів у сучасній школі 6 1.1. Патріотичне виховання школярів у історичному аспекті 6 1.2 Сутність, завдання і зміст патріотичного виховання школярів 10 2. Засоби патріотичного виховання молодших школярів при вивченні програми громадянської освіти 21 2.1. Формування патріотичних почуттів у процесі вивчення історичного матеріалу 21 2.2 Правознавча пропедевтика як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи 27 Висновки 33 Список літератури 35 Додатки
 • Формування змісту освіти в Україні

  Вступ .................................................................... 3 1. Основні тенденції розвитку і засвоєння змісту сучасної шкільної освіти у педагогічній теорії та практиці ........... 5 1.1. Основні тенденції розвитку змісту сучасної шкільної освіти ....... 5 1.2. Засвоєння змісту освіти – основа соціалізації особистості .......... 11 2. Склад і структура змісту сучасної шкільної освіти ................. 16 2.1. Комплексний підхід до визначення складу і структури змісту освіти ................................ 16 2.2. Характеристика основних компонентів змісту освіти, їх функції, взаємозв`язок .................................. 19 3. Фактори впливу конструювання змісту шкільної освіти в Україні ............................................................. 22 3.1. Рівні, фактори та принципи формування змісту шкільної освіти .......................................................... 22 3.2. Критерії відбору змісту шкільної освіти .............. 27 Висновки .......................................................... 30 Використана література ...................................... 31 Додатки ................................................................ 33
 • Система естетичного виховання молодших школярів

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Педагогічні аспекти естетичного виховання 5 1.1. Поняття та задачі естетичного виховання 5 1.2. Шляхи здійснення естетичного виховання в загальноосвітній школі 8 1.3. Форми та методи естетичного виховання 9 Розділ ІІ. Особливості естетичного виховання в сучасних умовах 14 2.1. Естетичне виховання в процесі трудового навчання 14 2.2. Естетичне виховання в позакласній роботі 17 Висновки 22 Список літератури 23 Додаток 25 Формування в учнів естетичного смаку і творчої активності під час навчання виготовлення квітів з бісеру 25
 • Реформування освіти в Україні

  Вступ 3 1. Реформування освіти в Україні: європейський вибір 4 2. Використання рейтингово-кумулятивної системи в галузі освіти 7 3. Перевірка та оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу 16 Висновок 25 Список використаної літератури 26Вступ 3 1. Реформування освіти в Україні: європейський вибір 4 2. Використання рейтингово-кумулятивної системи в галузі освіти 7 3. Перевірка та оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу 16 Висновок 25 Список використаної літератури 26

©: 2011-2021 infoworks.ru