Заказать реферат

1) Русский язык и заимствование из английского языка, (Реферат, 17 стр.)
2) Государственная языковая политика в Российской Федерации, (Реферат, 16 стр.)
3) Мова і етикет спілкування., (Реферат, 18 стр.)
4) Мовні засоби виразу згоди/незгоди в англійській мові та їх переклад українською мовою (на матеріалі художньої літератури), (Диплом, 63 стр.)
5) Переклад силогізмів в англійській мові, (Курсовая, 35 стр.)
6) переклад багатокомпонентних атрибутивних словосполучнь в англ. Мові, (Диплом, 60 стр.)
7) граматичні аспекти перекладу авіаційних текстів, (Диплом, 92 стр.)
8) Мовні засоби вираження Ем-фази та її переклад на матеріалі різних текстів, (Диплом, 63 стр.)
9) способи перекладу дієприкметникових комплексів в англ. Мові, (Диплом, 62 стр.)
10) Передача український реалій в англомовній суспільно-політичній літературі, (Диплом, 54 стр.)
11) лексичні особливості полісемії в англ. Мові, (Диплом, 52 стр.)
12) переклад англійських прикметників з ing закінченням, (Диплом, 58 стр.)
13) Переклад ділового газетного рекламного тексту, (Контрольная, 21 стр.)
14) авторські словосполучення в англ.мові, (Контрольная, 20 стр.)
15) Лексична і граматична трансформація при перекладі, (Курсовая, 25 стр.)
16) Практичне відтворення при перекладі різножанрових текстів, (Курсовая, 42 стр.)
17) Специфіка перекладу текстів з проблематики прав людини, (Курсовая, 50 стр.)
18) Переклад багатокомпонентних дієприкметникових комплексів, (Диплом, 61 стр.)
19) Проблеми перекладу модерністичного тексту на прикладі творів Еліота, (Курсовая, 35 стр.)
20) Переклад англ. Фразеологізмів на прикладі творів О. Генрі, (Курсовая, 37 стр.)
21) поняття вільного перекладу, (Реферат, 10 стр.)
22) Відтворення модальності у перекладі роману Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей" С. Павличко, (Курсовая, 45 стр.)
23) Творчість Ліни Костенко як невичерпне джерело української фразеології, (Курсовая, 36 стр.)
24) Назви одягу, взуття і прикрас у говірках південної частини Виноградівського району (на матеріалі сіл Затисівка, Чепа, Чорнотисів), (Диплом, 71 стр.)
25) Cловотвір прізвищ жителів Затисянщини, (Курсовая, 27 стр.)
26) The present perfect tens. семантика. Прагматика (+ Summary), (Курсовая, 27 стр.)
27) Англійська мова, (Контрольная, 11 стр.)
28) Відчислівникові словотвірні типи і їх функціонування в українській мові, (Курсовая, 31 стр.)
29) История изучения русской лексикографии, (Реферат, 18 стр.)
30) Развитие лексики современного русского языка французские заимствования, (Реферат, 20 стр.)
31) Развитие лексики современного русского языка: немецкие заимствования, (Реферат, 18 стр.)
32) Стратегии речевого воздействия в жанре предвыборных теледебатов, (Диссертация, 140 стр.)
33) ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДИСКУРСА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА (на материале текстов дипломатического протокола государственного департамента США), (Диссертация, 260 стр.)
34) СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ, (Диплом, 108 стр.)
35) Переклад як акт міжкультурної комунікації, (Курсовая, 37 стр.)
36) РОЗВИТОК УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5-8 КЛАСАХ, (Диплом, 79 стр.)
37) ЗМІСТ РОБОТИ ІЗ СТИЛІСТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ, (Курсовая, 34 стр.)
38) Лексика, (Реферат, 14 стр.)
39) Українська графіка, (Реферат, 13 стр.)
40) Роль неологізмів у формуванні сучасного науково-технічного словника (бакалаврська), (Диплом, 57 стр.)
41) Українська мова, (Контрольная, 11 стр.)
42) Кр українська мова, (Контрольная, 12 стр.)
43) Вступ до галузевого перекладу, (Контрольная, 9 стр.)
44) Українська мова професійного спрямування. Варіант 3, (Контрольная, 32 стр.)
45) Українська мова професійного спрямування. Варіант 9, (Контрольная, 28 стр.)
46) КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, (Контрольная, 11 стр.)
47) Сучасна українська мова, (Контрольная, 7 стр.)
48) Сучасна українська мова, (Контрольная, 8 стр.)
49) Контрольна робота українська мова, (Контрольная, 12 стр.)
50) Контрольна робота з української мови професійного спілкування, (Контрольная, 16 стр.)
51) українська мова кр, (Контрольная, 9 стр.)
52) Правопис складних іменників, (Контрольная, 10 стр.)
53) Types of Predicates in English and Ukrainian, (Курсовая, 29 стр.)
54) Порівняльний аналіз словотвору прикметників в англійській і українській мові, (Курсовая, 30 стр.)
55) Контрольная немецкий, (Контрольная, 4 стр.)
56) Немецкий, (Контрольная, 5 стр.)
57) Контрольна робота вступ до мовознавства, (Контрольная, 22 стр.)
58) Милозвучність мови і літературна вимова. Основні правила української орфоепії, (Контрольная, 9 стр.)
59) Lexical and grammatical transformations in translation, (Курсовая, 29 стр.)
60) Граматичні форми і функціонування орудного відмінка в українській мові, (Курсовая, 30 стр.)
61) Немецкий контрольная, (Контрольная, 5 стр.)
62) Білети з фонетики, (Материал, 43 стр.)
63) Еквівалентність перекладу, (Контрольная, 14 стр.)
64) Еквівалентність перекладу, (Контрольная, 9 стр.)
65) Аспектний переклад, (Контрольная, 14 стр.)
66) Аспектний переклад, (Контрольная, 15 стр.)
67) Німецька мова, (Контрольная, 5 стр.)
68) Історія розвитку соціолінгвістики, (Контрольная, 16 стр.)
69) Контрольна робота з української мови Варіант №6, (Контрольная, 13 стр.)
70) Прикметникові синоніми у поетичних творах Ліни Костенко, (Курсовая, 32 стр.)
71) Лексико-граматичні засоби вираження кількості в українській мові., (Курсовая, 34 стр.)
72) Українські прізвищеві назви (правопис, будова, відмінювання), (Контрольная, 19 стр.)
73) Крылатые слова, как объект лингвистического описания, (Курсовая, 30 стр.)
74) Translation as interlingual and intercultural communications, (Курсовая, 30 стр.)
75) Lexical and grammatical transformations in translation Лексические и грамматические трансформации при переводе, (Курсовая, 30 стр.)
76) Порівняльний аналіз іменника та його граматичних категорій в англійській та українській мовах, (Диплом, 82 стр.)
77) Тhe passive voice in english and Ukrainian. Ways of transleting the passive voice forms into Ukranian, (Курсовая, 30 стр.)
78) The article. Ways of translating them into Ukrainian, (Курсовая, 29 стр.)
79) Verb tence category in English and Ukrainan, (Курсовая, 30 стр.)
80) Відтворення емотивності художнього і публіцистичного тексту засобами мови перекладу (семантика стилістика), (Курсовая, 64 стр.)
81) Датська мова, (Контрольная, 17 стр.)
82) Полісемія у фразіологічній системі немецької мови у перекладацькому аспекті (на матеріалі науково-технічної літератури), (Диплом, 64 стр.)
83) Творчість Ліни Костенко як невичерпне джерело української фразеології, (Курсовая, 36 стр.)
84) Методи лінгвістичного аналізу, (Контрольная, 17 стр.)
85) Застосування граматичних та лексичних трансформацій у перекладі, (Курсовая, 34 стр.)
86) Контрольна робота з української мови, (Контрольная, 19 стр.)
87) Контрольна робота з української мови, (Контрольная, 10 стр.)
88) Сучасна українська мова та правопис, (Контрольная, 13 стр.)
89) Контрольна робота з української мови, (Контрольная, 12 стр.)
90) Українська мова професій спрямування, (Контрольная, 20 стр.)
91) Контрольна робота з української мови, (Контрольная, 9 стр.)
92) Українська мова з професійного спрямування, (Контрольная, 24 стр.)
93) Контрольна робота з української мови, (Контрольная, 18 стр.)
94) Сучасна українська ділова мова, (Контрольная, 8 стр.)
95) Вживання м’якого знаку та апострофу, (Контрольная, 10 стр.)
96) Контрольна українська мова з професійного спрямування, (Контрольная, 33 стр.)
97) Контрольна робота з української мови, (Контрольная, 20 стр.)
98) Основи теорії мовної комунікації, (Контрольная, 19 стр.)
99) Контрольна робота з української мови, (Контрольная, 16 стр.)
100) Відтворення власних іноземних імен та назв в Українській мові, (Контрольная, 20 стр.)

Рефераты 1 - 100 из 166
Вперед >>>загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru