Заказать реферат

Курсовая: Психологічні особливості сприймання учнів творів художньої літератури (ID:43283)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Психологічні особливості сприймання учнів творів художньої літератури (Код работы:43283)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 43283
Добавлена: 22.02.2010
Просмотров: 1111
Содержание Вступ
1. Психологічні особливості сприймання учнями творів художньої літератури
2. Особливості правильного сприйняття художнього твору як основа літературного розвитку учнів в процесі навчання
3. Етапи сприйняття художнього твору
3.1. Підготовка до сприйняття художнього твору
3.2. Первинне читання та прийоми усвідомлення тексту художнього твору
3.3. Поглиблене засвоєння художнього твору в процесі другого читання
Висновки
Список використаної літератури
Литература Висновки

Успішність керованого вчителем педагогічного процесу, залежить від врахування можливостей дітей, знання закономірностей сприймання мистецтва нашими учнями.
Сприйняття – складний динамічний процес, який передбачає особистісне прочитання, інтерпретацію, мікроаналіз художнього твору самим читачем. Він супроводжується емоційними переживаннями і є завжди цілісним і безпосереднім. Тому, починаючи роботу з текстом, вчителю необхідно ввести школярів у твір, викликати інтерес, збудити читацьку увагу, а потім і активне ставлення до написаного.
Виховний вплив художнього твору на читача великою мірою залежить від розвитку його емпатії, тобто здатності відчувати іншу людину. Читач лише тоді пройметься настроєм твору, глибоко усвідомить вчинки героїв, якщо він сам може активно відгукуватись на явища оточуючого світу.
Отже спілкування з твором може бути тільки тоді успішним, коли активізується його життєвий досвід, творча уява, емоційна образна пам'ять. Чим глибше проникає читач в художні образи, тим яскравіші його уявлення, тим глибші можуть бути й образні узагальнення.
Тільки систематична й наполеглива робота з розвитку вмінь і навичок аналізу тексту допоможе учням стати справді культурними читачами, знайти свої стежки до творів світового письменства й отримати велику насолоду від спілкування з мистецтвом слова.
Робота учнів над текстом художнього твору є складовою частиною усіх ланок процесу літературної освіти. Велике значення для її правильної організації має формування у школярів навичок роботи з текстом.
Однією з найважливіших умов засвоєння учнями художнього твору є підготовка до його сприйняття.
Значна роль в усвідомленні змісту твору належить первинному читанню тексту, яке передбачає роботу над епізодом, постановку попередніх питань і завдань, коментування, виділення головного і другорядного, зіставлення, мікроаналіз.
Успішному засвоєнню тексту літературного твору сприяє аналіз, який може здійснюватись традиційними шляхами: за структурою, образами і проблемами; новими шляхами: текстуально, контекстуально, інтертекстуально, а також запропонованим і віднайденим самим вчителем.
Раціонально і систематично проведена робота над текстом не тільки має позитивний вплив на якість знань учнів, підвищує рівень їхньої літературної освіти, виробляє вміння і навички працювати з текстом, а ї виховує серйозне ставлення до літератури як навчального предмета, духовно збагачує, підвищує читацьку культуру.
Продавец Елена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Врахування вікових особливостей учнів при вивченні укр.мови і літератури

  Вступ 1. Особливості навчання учнів різних вікових груп 2. Вікова психологія як наукове джерело методики викладання мови і літератури 3. Врахування вікових особливостей учнів при вивченні української мови і літератури 3.1. Особливості сприймання художньої літератури молодшими підлітками 3.2. Вікові особливості мовного та літературного розвитку старших підлітків 3.3. Сприймання художньої літератури учнями старших класів Висновки Список використаної літератури
 • Роль художньої літератури в лексичному розвитку дитини

  Вступ 3 1. Роль художньої літератури в лексичному розвитку дитини дошкільного віку 5 2. Особливості сприймання дітьми художніх творів 10 3. Методика читання художніх творів дітям дошкільного віку з використанням ілюстративного матеріалу. 13 4. Робота над усвідомленим сприйманням художніх творів дітьми середньої групи з використанняім ілюстративного матеріалу 16 5. Ефективність використання ілюстративного матеріалу в процесі читання дітям творів художньої літератури 21 Висновки 28 Список використаної літератури 30Вступ 3 1. Роль художньої літератури в лексичному розвитку дитини дошкільного віку 5 2. Особливості сприймання дітьми художніх творів 10 3. Методика читання художніх творів дітям дошкільного віку з використанням ілюстративного матеріалу. 13 4. Робота над усвідомленим сприйманням художніх творів дітьми середньої групи з використанняім ілюстративного матеріалу 16 5. Ефективність використання ілюстративного матеріалу в процесі читання дітям творів художньої літератури 21 Висновки 28 Список використаної літератури 30
 • Психологічні особливості кінестетичного та просторового сприймання

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПРИЙМАННЯ ТА ЙОГО ВИДІВ 5 1.1. Поняття про сприймання 5 1.2. Різновиди сприймань 8 РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕСТЕТИЧНОГО ТА ПРОСТОРОВОГО СПРИЙМАННЯ 15 2.1. Психологічні особливості сприймання 15 2.2. Характеристика особливостей просторового сприймання 20 2.3. Відхилення кінестетичного сприймання 26 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
 • Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини у світі. Психологічні особливості діяльності правоохоронця в екстремальних умовах

  Завдання 1. Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини у суспільстві...........................................3 Завдання 2. Психологічні особливості діяльності правоохоронця в екстре­мальних умовах.............................................................8 Завдання 3. Визначте, до якої категорії емоційних явищ (стрес, конфлікт, фрустрація) відносяться перераховані стани.....................................................................15 Використана література...................................................................................16
 • Сприймання

  ЗМІСТ 1. Поняття про сприймання 3 2. Фізіологічні основи сприймання 4 3. Загальні особливості сприймання 6 4. Класифікація та види сприймань 8 5. Індивідуальні особливості сприймання 14 Список використаної літератури 17
 • Шляхи свідомого заучування дітьми дошкільного віку поетичних творів

  Вступ 2 Розділ І. Теоретичні основи проблеми заучування поетичних творів дітьми дошкільного віку 5 1.1. Роль поетичного слова у всебічному розвитку дошкільника 5 1.2. Особливості сприймання та заучування дошкільниками поетичних творів 10 1.3. Методика заучування дітьми дошкільного віку поетичних творів 16 Розділ ІІ. Експериментально-дослідна робота 26 2.1. Особливості розуміння запамятовування та відтворення дітьми 6-го року життя поетичних творів 26 2.2. Система роботи із заучування поетичних творів дітей 5 року життя 30 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 41
 • Психологічні особливості усного мовлення учнів

  Вступ 1. Психолого-педагогічні та лінгво-методичні основи засвоєння школярами закономірностей розвитку рідної мови 2. Психологічні особливості формування культури мовлення школярів в умовах неоднорідного мовленнєвого середовища 3. Роль учителя у вихованні мовленнєвої культури учнів 4. Особливості навчання усного монологічного мовлення учнів старших класів Висновки Список використаної літератури
 • Вплив художньої літератури на виховання почуттів учнів

  Вступ 1. Вплив художньої літератури на виховання почуттів учнів 2. Врахування вікових особливостей в процесі естетичного розвитку на уроках літератури 3. Елементи психодрами на уроках літератури Висновки Список використаної літератури
 • Поетичне слово у всебічному розвитку дошкільника

  Вступ 3 1. Роль поетичного слова у всебічному розвитку дошкільника 6 2. Особливості сприймання та заучування дітьми дошкільного віку поетичних творів 7 3. Методика заучування дітьми дошкільного віку поетичних творів 11 4. Особливості розуміння, запам’ятовування та відтворення дітьми п’ятого року життя поетичних творів 13 5. Робота над активним та усвідомленим заучуванням дітьми п’ятого року життя поетичних творів 24 6. Ефективність обраних методів, прийомів та засобів роботи для сідомого та активного заучування дітьми поетичних творів 30 Висновки 33 Література 35Вступ 3 1. Роль поетичного слова у всебічному розвитку дошкільника 6 2. Особливості сприймання та заучування дітьми дошкільного віку поетичних творів 7 3. Методика заучування дітьми дошкільного віку поетичних творів 11 4. Особливості розуміння, запам’ятовування та відтворення дітьми п’ятого року життя поетичних творів 13 5. Робота над активним та усвідомленим заучуванням дітьми п’ятого року життя поетичних творів 24 6. Ефективність обраних методів, прийомів та засобів роботи для сідомого та активного заучування дітьми поетичних творів 30 Висновки 33 Література 35
 • Вивчення епічного твору в школі

  Вступ 3 Розділ І. Особливості вивчення епічних творів у школі 5 1.1. Проблема вивчення художнього твору. 5 1.2. Специфіка вивчення епічних творів. 7 1.3. Комплексний аналіз епічного твору як форма інтерпретації художньої структури. 12 Розділ ІІ. Методи вивчення й аналізу епічних творів на уроках літератури 17 2.1. Шляхи, форми та методичні засади аналізу епічних творів на уроках літератури. 17 2.2. Вибір методів і прийомів роботи над епічним твором. 21 2.3. Сюжетний аналіз та розгляд авторської позиції епічного твору. 23 Висновки 28 Список використаної літератури 31©: 2011-2017 infoworks.ru