Заказать реферат

Курсовая: Формування у учнів початкової школи навичок оцінювання художньо-образного строю творів мистецтва (ID:50089)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Формування у учнів початкової школи навичок оцінювання художньо-образного строю творів мистецтва (Код работы:50089)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 50089
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 892
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5
1.1. Методика викладання образотворчого мистецтва в
початкових класах 5
1.2. Урок образотворчого мистецтва як основна форма
навчально-виховної роботи 10
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВИЧОК ОЦІНЮВАННЯ
ХУДОЖНЬООБРАЗНОГО СТРОЮ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 16
2.1. Основні компоненти вивчення мистецького твору учнями
16
2.2. Аналіз художніх творів різних жанрів на уроках
образотворчого мистецтва 22
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Біда О. К. Роль уроків на природі в естетичному
розвитку молодих школярів // Мистецтво та освіта. - 2000,
№1.
2. Демченко І.І. До питання розвитку художньої
творчості учнів початкової школи // Рідна школа. – 2003. –
№ 2. – С.45-47.
3. Качур М. І. Виховуємо високе почуття гармоній з
навколишнім світом // Мистецтво та освіта. - 2004, №2.
4. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій
школі. – К. – 2000. – 79 с.
5. Коновець С.В. Твори українського образотворчого
мистецтва на уроках в школі: методичні рекомендації для
вчителів образотворчого мистецтва. – К., 2000.
6. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний
збірник. – 2008. – №9. – С.4-23.
7. Матковська О. О. Основи образотворчого мистецтва з
методики викладання у початкових класах: курс лекцій. -
Рівне, 2003.
8. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: Словник-
довідник. - Тернопіль: Богдан, 2003.
9. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4
класи. – К.: «Початкова школа». – 2006. – С. 394-424.
10. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания
изобразительного искусства в школе. – М., 2000.
11. Сисоєва О. В. Естетичне ставлення дітей до творів
живопису. - К., 2001.
12. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. – М.:
«Просвещение», 1979. – С. 371.
13. Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка
вчителя початкових класів / Л. О. Хомич. – К.: Магістр-S,
2001. – 200 с.
14. Художественное восприятие: Сб. статей / Под ред.
Б.С.Мейлаха. - Л., 1971.- С.289.
15. Шевченко Г. П. Удосконалення людини – завдання
освіти ХХІ століття // Збірник наук. праць конференції
«Ciaglosc i zmiana wpedagogice XXI wieku». – Czesc 2. –
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. – 2007. – С. 8-14.
Дополн. информация Більш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
Продавец Наталья Печенюк
Примечание от продавца работы  Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Використання рухомої наочності для засвоєння елементарних уявлень щодо пропорцій будови і рухів людини учнем початкової школи

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 6 1.1. Особливості уроків образотворчого мистецтва в початкових класах 6 1.2. Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва 13 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 17 2.1. Актуалізація знань про основні пропорції та особливості будови людини 17 2.2. Формування навичок зображення фігури людини в русі 23 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34
 • Виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ І ДЕРЖАВИ 5 1.1. Теоретичні засади виховання відповідального ставлення учнів початкової школи до власного здоров’я 5 1.2. Психолого-педагогічні підходи до виховання відповідального ставлення молодших школярів до формування і збереження власного здоров’я 9 1.3. Аналіз сучасного стану проблеми виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я 14 РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 18 2.1. Формування в учнів початкової школи правильних уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя 18 2.2. Формування та закріплення у молодших школярів умінь і навичок особистої гігієни 22 2.3. Формування відповідального ставлення до здоров’я в процесі організації ігрової діяльності молодших школярів 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТОК. ПЛАН УРОКУ ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБИ. РІЗНІ ХВОРОБИ 41
 • Питання з методики викладання образотворчого мистецтва

  1. Мета і завдання викладання образотворчого мистецтва в школі на сучасному етапі. 2 2. Формування в учнів знань з основ кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва. Методи та прийоми роботи вчителя. 3 3. Методика ознайомлення дітей с творами образотворчого мистецтва на уроках та в позаурочний час. Навести приклади. 4 4. Композиційна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва . Вікові особливості. 4 5. Декоративно-прикладна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва, її значення в художньо-естетичному розвитку дітей. 5 6. Організація колективної роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва. Вікові особливості організації. 6 7. Методика проведення уроків малювання з натури. 7 8. Методика проведення уроків декоративного малювання. Складання узорів та орнаменту. 7 9. Методика проведення уроків тематичного малювання. Навести приклади. 9 10. Методика зображення представників тваринного світу. Навчально-виховне значення. Вікові особливості. 9
 • Особливості розуміння поетичних творів студентами вищої школи

  Вступ 3 Розділ І. Розуміння літературного твору як чинник сприйняття ідеї автора 8 1.1. Розуміння літературного твору у системі пізнавального процесу, його рівні та етапи. 8 1.2. Вплив смислової організації тексту на його розуміння. 13 1.3. Залежність процесу розуміння тексту від уміння здійснювати його смисловий аналіз. 16 Розділ ІІ. Обґрунтування особливостей розуміння поетичних творів студентами вищої школи 20 2.1. Психолого-педагогічні особливості розвитку сприйняття і розуміння художньо-поетичного твору особистістю в підлітковому і юнацькому віці. 20 2.2. Проблема підвищення рівня художньо-поетичної культури студентами вищої школи. 30 2.3. Процес аналізу поетичного твору студентами вищої школи. 40 Розділ ІІІ. Експериментальне дослідження розуміння студентами сучасних поетичних творів 53 3.1. Обґрунтування та розробка експериментального дослідження розуміння студентами літературних творів. 53 3.2. Методи психолого-педагогічних впливів з метою розвитку здатності розуміти твори художньої літератури. 65 3.3. Організація та аналіз результатів констатуючої та формуючої частин експериментального дослідження розуміння студентами поетичних творів. 69 Висновки 82 Список використаної літератури 87 Додатки 92
 • Розвиток соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання діалогічного мовлення

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичний аспект формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку 9 1.1. Методики формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку 9 1.2. Формування соціокультурної компетенції учнів початкових класів 26 Розділ 2. Пошуки оптимальних методів та прийомів навчання на заняттях для розвитку діалогічного спілкування 34 2.1. Забезпечення іншомовного діалогічного спілкування в умовах колективно-учбової діяльності 34 2.2. Методика навчання учнів основної школи англійського діалогічного мовлення із соціокультурним компонентом 42 2.3. Підхід „зверху” до формування вмінь діалогічного мовлення в учнів 4 класу 53 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59
 • Методика вивчення лексики і фразеології

  Вступ 1. Реалізація принципу наступності у процесі вивчення лексики і фразеології 2. Формування в учнів мовленнєвих умінь засобами фразеології 3. Формування образного мислення учнів на уроках лексикології 4. Збагачення мовлення учнів на уроках лексикології Висновки Список використаних джерел
 • Методика використання програм для читання творів

  Вступ 3 Розділ 1. Коло читання учнів початкових класів 5 1.1 Закони формування кола читання 5 1.2 Аналіз програми з читання для учнів 2-4 класів 7 1.3 Нові імена в дитячій літературі 17 Розділ ІІ. Методика читання творів (нові імена) 27 2.1 Зміст творів 27 2.2 Методичні рекомендації щодо читання цих творів по класах 30 Висновки 33 Список використаної літератури 36Вступ 3 Розділ 1. Коло читання учнів початкових класів 5 1.1 Закони формування кола читання 5 1.2 Аналіз програми з читання для учнів 2-4 класів 7 1.3 Нові імена в дитячій літературі 17 Розділ ІІ. Методика читання творів (нові імена) 27 2.1 Зміст творів 27 2.2 Методичні рекомендації щодо читання цих творів по класах 30 Висновки 33 Список використаної літератури 36
 • Специфіка роботи класного керівника сучасної початкової школи за нових соціокультурних умов

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ІНСТИТУТУ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА У СУЧАСНИХ УМОВАХ 6 1.1. Основні завдання та функціональні обов`язки класного керівника 6 1.2. Професіограма особисті та діяльності класного керівника 12 1.3. Планування та облік роботи класного керівника 22 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ПИТАНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 29 2.1 Профінформація як первинна складова професійної орієнтації 29 2.2. Спільна діяльність керівника та медиків, психологів у професійній діагностиці учнів початкової школи 37 2.3. Форми професійної орієнтації з молодшими школярами 43 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ 55
 • Управління процесом естетичного виховання молодших школярів

  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретико-прикладні засади управління естетичним вихованням молодших школярів 5 1.1. Управління навчально-виховним процесом початкової школи в педагогічній науці і практиці 5 1.2. Естетичне виховання школи як психолого-педагогічні знання 22 1.3. Мета, завдання і зміст естетичного виховання молодших школярів 27 1.4. Стан естетичного виховання учнів в сучасній початковій школі 39 Розділ 2. Система роботи директора школи з естетичним вихованням молодших школярів 56 2.1. З досвіду організації естетичного виховання в початковій школі 56 2.2. Інформаційно-методичне забезпечення процесу естетичного виховання учнів початкової школи 58 2.3. Планування процесу естетичного виховання молодших школярів 64 2.4. Аналіз стану естетичного виховання молодших школярів та контроль за процесом 68 2.5. Методичні поради 80 Висновки 84 Список використаної літератури 86 Додатки
 • Методика розповіді та бесіди про славетних танцюристів у системі загальноосвітньої школи

  Вступ Розділ І. Значимість хореографічного мистецтва 1.1. Хореографія як вид мистецтва 1.2. Філософське розуміння танцю Розділ ІІ. Історичний екскурс у розвиток балетного мистецтва 2.1. Витоки балетного мистецтва 2.2. Зірки російського балету Розділ ІІІ. Використання розповіді та бесіди про славетних танцюристів у системі загальноосвітньої школи 3.1. Розповідь як один із основних методів впливу на формування хореографічного смаку й стилю дитини 3.2. Діалог як механізм танцювальної творчості 3.3. Балетна казка у системі морально-естетичного виховання молодших школярів Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2021 infoworks.ru