Заказать реферат

1) Переклад, (Контрольная, 4 стр.)
2) Angels and Demons Dan Brown, (Контрольная, 5 стр.)
3) The World Civilizations, (Контрольная, 4 стр.)
4) ECONOMIC EFFECTS OF THE BAN IMPOSED BY THE EUROPEAN UNION ON BEEF FROM THE UNITED STATES TREATED WITH GROWTH HORMONES, (Контрольная, 40 стр.)
5) Завдання, (Контрольная, 9 стр.)
6) Завдання, (Контрольная, 15 стр.)
7) Завдання, (Контрольная, 3 стр.)
8) Міжнародний хеджевий коефіцієнт, (Контрольная, 6 стр.)
9) Назустріч критичній геополітиці, (Контрольная, 16 стр.)
10) Репутація Південної Африки очима німецьких ЗМІ, (Контрольная, 17 стр.)
11) Завдання, (Контрольная, 10 стр.)
12) Завдання, (Контрольная, 4 стр.)
13) The function of Bill of Lading acc. to Hague-Visby Rules, (Исследование, 8 стр.)
14) стилистические приемы, (Курсовая, 45 стр.)
15) Футбол (Football), (Реферат, 11 стр.)
16) Екологія як наука (реферат німецькою мовою + терміни) (Oekologie), (Реферат, 11 стр.)
17) Фонетичні граматичні особливості американського варіанту англійської мови(порівняно з British English), (Контрольная, 10 стр.)
18) Функціонування американізмів в англійській мові, (Контрольная, 5 стр.)
19) Найвидатніші українські перекладачі другої половини 20 століття (+ резюме англійською та українською), (Курсовая, 31 стр.)
20) Особливості перекладу економічних текстів, (Курсовая, 36 стр.)
21) Способи перекладу власних назв, (Курсовая, 34 стр.)
22) Використання вправ для формування іншомовної (англійської) компетенції учнів у монологічному мовленні, (Курсовая, 35 стр.)
23) Предвыборный дискурс как жанр политической коммуникации (на материале английского языка), (Диссертация, 180 стр.)
24) ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “РИСИ ХАРАКТЕРУ” В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ, (Диплом, 81 стр.)
25) Рольова гра на уроках англійської мови у старших класах середньої загальноосвітньої школи, (Курсовая, 66 стр.)
26) Особливості перекладу лайливої лексики, (Курсовая, 60 стр.)
27) Объективная и субъективная модальность на материале английских предложений, (Курсовая, 35 стр.)
28) Местоимение (The Pronoun)., (Контрольная, 28 стр.)
29) Межъязыковая асимметрия, (Курсовая, 33 стр.)
30) Лексичні та синтактико-стилістичні зміни в сучасній англійській мові: вплив комп’ютерних технологій, (Диплом, 65 стр.)
31) Фразеологічні синоніми тематичної групи «старанно працювати» та основні вправи до їх засвоєння на, (Курсовая, 40 стр.)
32) Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові, (Диплом, 102 стр.)
33) Особливості перекладу юридичної термінології, (Курсовая, 28 стр.)
34) LINGUISTIC AND SOCIO-CULTURAL PECULIARITIES OF BUSINESS COMMUNICATION, (Курсовая, 32 стр.)
35) The_modern_influence_of_GB_culture_on_the_e, (Курсовая, 29 стр.)
36) ”Idioms in Commercials: Pragmatic Aspect”, (Курсовая, 35 стр.)
37) Австралийский вариант английского языка, (Курсовая, 27 стр.)
38) ADVERTISING AS A MEDIUM OF GENDER-BIASED COMMUNICATION, (Курсовая, 27 стр.)
39) Образование и развитие системы форм степеней сравнения прилагательных, (Курсовая, 25 стр.)
40) Проблема омонимии английского языка, (Курсовая, 39 стр.)
41) Соціолінгвістична та етимологічна специфіка американських топонімічних назв, (Курсовая, 45 стр.)
42) Различия в американском и английском, (Курсовая, 25 стр.)
43) Особенности антонимического перевода, (Курсовая, 30 стр.)
44) Функции формы Continuous и способы ее передачи на русский язык, (Курсовая, 45 стр.)
45) ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧІ ІНШОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ, (Диплом, 99 стр.)
46) Морфологические модели построения фразеологизмов в английском и русском языках, (Курсовая, 32 стр.)
47) Неологизмы и способы словообразования в английском языке, (Диплом, 64 стр.)
48) Контрольна робота з латинської мови, (Контрольная, 3 стр.)
49) Етапи роботи при формуванні іншомовної лексичної компетенції, (Курсовая, 43 стр.)
50) London's (tube) Underground, (Контрольная, 16 стр.)
51) Цілі навчання, (Контрольная, 30 стр.)
52) Навчання монологу-розповіді німецькою мовою учнів середнього ступеня ЗОШ, (Курсовая, 30 стр.)
53) Навчання іноземної мови за допомогою засобів зорового унаочнення, (Курсовая, 44 стр.)
54) Мовна діяльність як об, (Курсовая, 52 стр.)
55) Вивчення лексики на уроках німецької мови на початковому етапі навчання іноземної мови, (Курсовая, 40 стр.)
56) Навчання монологу-розповіді німецькою мовою учнів середнього ступеня ЗОШ, (Курсовая, 30 стр.)
57) Ways of translating English lexically meaning of articles into Ukrainian, (Курсовая, 28 стр.)
58) Marketing Management, (Контрольная, 15 стр.)
59) Англійська мова контрольна, (Контрольная, 7 стр.)
60) Контрольная по анлийскому, (Контрольная, 9 стр.)
61) History of English, (Контрольная, 11 стр.)
62) History of English, (Реферат, 11 стр.)
63) Труднощі при перекладі з англійської мови слів, які мають однакові назви, (Контрольная, 8 стр.)
64) Особливості прикметників якості в англійській мові (Наукова стаття), (Статья, 4 стр.)
65) Report. Звіт, (Контрольная, 30 стр.)
66) Роль музики і пісні в викладанні англійської мови, (Контрольная, 8 стр.)
67) Особливості прикметників якості в англійській мові (Наукова стаття), (Статья, 4 стр.)
68) Monetary policy, (Контрольная, 8 стр.)
69) Стилістичні особливості дескриптивних фрагментів у творах Фіцджеральда (“Stylistic Peculiarities of Descriptive Fragments in F.S. Fitzgerald’s works” (on the material of the novel “The Great Gatsby”), (Курсовая, 25 стр.)
70) Cпособи ознайомлення учнів з активними/пасивними іншомовним граматичним матеріалом + резюме (англ.), (Курсовая, 28 стр.)
71) Ігрові форми роботи на уроці + резюме (англ.), (Курсовая, 25 стр.)
72) Американський сленг та засоби його відтворення в українській мові, (Диплом, 30 стр.)
73) Введення доповнюючих слів при перекладі, (Диплом, 32 стр.)
74) Сопоставление руской и английской интонации, (Курсовая, 31 стр.)
75) Історія, розвиток і культура англійської мови, (Контрольная, 22 стр.)
76) Типологічна характеристика дієслова, (Курсовая, 24 стр.)
77) Контрольна робота з теорії перекладу, (Контрольная, 21 стр.)
78) Контрольна англійська мова, (Контрольная, 7 стр.)
79) Контрольная с английского языка, (Контрольная, 9 стр.)
80) Ділова англійська мова, (Контрольная, 18 стр.)
81) Oscar Wilde + перевод, (Реферат, 12 стр.)
82) Структура уроку іноземної мови (англійської), (Курсовая, 32 стр.)

Рефераты 1 - 82 из 82
загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru