Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

електроактиваційна технологія силікатного бетону, (Разное, 30 стр.)

Еволюція української мови в діаспорі, (Разное, 30 стр.)

підвищення ефективності роботи котельних агрегатів шляхом пульсаційно-акустичного спалювання палива, (Разное, 30 стр.)

моделі барицентричного усереднення та методи відновлення гармонічних функцій, (Разное, 30 стр.)

дослідження складних систем з високою ціною відмови, (Разное, 30 стр.)

Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу, (Разное, 30 стр.)

Без названия..., (Разное, 0 стр.)

Задачи по праву, (Задача, 15 стр.)

Содержание Задача 1 3 Ответ на задачу 4 Задача 2 9 Ответ на задачу 10 Список используемой литературы 15

Серебряный век русского искусства, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Характеристика понятия «Серебряный век» 4 2. Символизм 6 3. Акмеизм 9 4. Футуризм 11 Заключение 13 Список литературы 16

Туніс в світовій економіці, (Реферат, 10 стр.)

Вступ 3 1.Загальна характеристика природно-ресурсового потенціалу країни. Галузева структура господарства. Структура валового внутрішнього продукту 4 2. Темпи та фактори економічного розвитку. Проблеми забезпечення стійкого економічного розвитку у зв’язку з впливом світової фінансової кризи 4 3.Сучасна структура зовнішньоекономічних зв’язків країни. Товарна структура експорту та імпорту. Географічна структура експорту та імпорту 5 4.Позиції у міжнародному русі капіталу. Роль ТНК в економіці країни 6 5. Соціальні стандарти 7 Висновки 9 Використана література 10
4.Позиції у міжнародному русі капіталу. Роль ТНК в економіці країни Вигідне географічне положення, природні особливості і сприятливий інвестиційний клімат сприяють розгортанню діяльності іноземних вкладників в Тунісі. Багато іноземних компаній, особливо з країн ЄС, створили в Тунісі промислові підприємства (швейні, трикотажні, механоскладальні та ін.) Вони працюють в основному на імпортній сировині і напівфабрикатах і експортують більшу частину своєї продукції. Дуже значні іноземні капіталовкладення і в газову промисловість (на 2009 р. - 1 млрд. дол). Найбільша кількість підприємств належить французькому капіталу. Франція також є одним з найбільших донорів Тунісу в Європі. Вона підписала недавно з ним ряд угод в рамках Євросоюзу про надання фінансової допомоги в розмірі 441 млн. фр. франків (89 млн. дол.) Близько третини коштів буде направлено на реконструкцію дрібних і середніх туніських підприємств, інша частина піде на фінансування проектів економічного розвитку та модернізацію туніської фондової біржі. Лібералізація економіки, міжнародної торгівлі і валютної системи призвели до створення вкрай сприятливого клімату для іноземних інвесторів, що користуються безпрецедентними юридичними і податковими пільгами. Іноземні інвестиції на сьогоднішній день складають близько 20% всіх приватних інвестицій в Тунісі. Туніс уклав угоди, що стосуються інвестицій, з країнами ЄС, Близького Сходу і Африки.

Организация биржи и ее управление, (Реферат, 16 стр.)

Содержание Введение 3 1. Участники биржевой торговли 4 2. Членство на бирже 6 3. Руководящие органы биржи 12 Заключение 16 Список использованной литературы 17

История изучения жизни и творчества Ян Л. Дусика (Дюссек) до настоящего времени, (Курсовая, 31 стр.)

Содержание Введение 2 1. Биографическая справка 6 2. Исполнительское мастерство Яна Ладислава Дюссека 13 3. Ян Ладислав Дюссек – талантливый композитор 18 Заключение 27 Библиография 28 Приложение 31

Використання інформаційних систем у процесі розроблення законопроектів, (Реферат, 8 стр.)

Формування органів управління, (Контрольная, 9 стр.)

Формування органів управління Література 9

Основи економічної теорії, (Контрольная, 16 стр.)

Зміст Варіант І 4 1. Розкрийте зміст твердження: "Перевага ринку полягає в тому, що він сам себе охороняє". 4 2. Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від 0,9 до 1,3 грн. Денний обсяг пропонованих для продажу яблук залежно від ціни змінюється від 500 до 900 кг. 7 а. Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від ціни. 7 б. Визначте ринкову, або зрівноважену, ціну 1 кг яблук. 7 в. Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною та за офіційно встановленою ціною 1,2 грн за 1 кг яблук. 8 г. Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 0,95 грн за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни. 8 д. Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно буде встановлено ціну 1 грн або 1,3 грн за 1 кг. 8 е. Поясніть відмінність між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники. 9 є. Визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилася з 1,3 до 0,9 грн, а попит збільшився з 500 до 800 кг. Проаналізуйте види еластичності попиту, наведіть їх графічну інтерпретацію. 11 3. Зазначте правильну відповідь. Кредитні гроші — це: 14 4. Спеціалізація та міжнародний поділ праці, що супроводжуються розвитком світової торгівлі: 15 5. Задача. Загальний обсяг реалізованих за рік товарів становить 900 млрд грн. З них на суму 200 млрд. грн. продано товарів у кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд. грн.., взаємопогашені — 50 млрд грн. Гроші роблять у середньому 8 оборотів на рік. Визначте грошовий обсяг, необхідний для обігу. 15 Література 16

Кр економічна теорія, (Контрольная, 17 стр.)

1. Позитивна і нормативна економіка 3 2. Пропозиція, її сутність та формування. Закон пропозиції 8 3. Класифікація робочої сили і визначення статусу безробітного 11 Список використаної літератури 17

Організація екскурсійної діяльності, (Контрольная, 10 стр.)

1. Особливості організації екскурсій для іноземних туристів 3 2. Маркетинг в екскурсійній фірмі 5 Література 10

інтенсифікація процесу лазерного порошкового наплавлювання електромагнітним перемішуванням розплаву, (Реферат, 30 стр.)

управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві, (Реферат, 30 стр.)

соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського ренесансу, (Реферат, 30 стр.)

загрузка...©: 2011-2022 infoworks.ru